มหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติจีน ครั้งที่ 5 จะจัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนระหว่างวันที่ 5-10 พฤศจิกายนตามกำหนด

คุณซุนเฉิงไห่ รองผู้อำนวยการงานมหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติจีนเผยว่า จะมีมากกว่า 145 ประเทศ ภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมในงานมหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติจีนครั้งนี้

ในฐานะนิทรรศการระดับชาติแห่งแรกในโลกที่มีธีมเป็นการนำเข้าสินค้า มหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติจีนประกอบด้วยการแสดงสินค้าจากภาคธุรกิจ การแสดงสินค้าของแต่ละประเทศ และการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติหงเฉียว

ในงานครั้งนี้ ประเทศนิการากัว จิบูตี มอริเตเนีย คอโมโรส โมซัมบิก คองโก (DRC) อิรักและไอซ์แลนด์จะเข้าร่วมในการแสดงสินค้าของแต่ละประเทศเป็นครั้งแรก

ประเทศสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) มีบริษัทเข้าร่วมในนิทรรศการครั้งนี้ทุกประเทศ ส่วนจำนวนประเทศที่อยู่ในแนว “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และจำนวนประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่เข้าร่วมในนิทรรศการครั้งนี้ต่างมีการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา

จากการสำรวจพบว่า มหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติจีนปีนี้มีบริษัทที่อยู่ในรายชื่อบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 500 อันดับแรกของโลกและบริษัทชั้นนำในแวดวงต่างๆ จำนวนทั้งหมด 284 แห่งเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าจากภาคธุรกิจ ในส่วนของการจัดแสดงสินค้าจากภาคธุรกิจ จะแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็นโซนดังนี้ ได้แก่ โซนผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตร โซนรถยนต์ โซนอุตสาหกรรมอัจฉริยะและเทคโนโลยีสารสนเทศ โซนสินค้าอุปโภคบริโภค โซนอุปกรณ์การแพทย์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และโซนการค้าภาคบริการ

ภายใต้การชี้นำของโครงร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะห้าปีฉบับที่ 14และวิสัยทัศน์ พ.ศ. 2578 แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติจีนปีนี้ได้เพิ่มโซนใหม่อันหลากหลายด้วย ประกอบด้วย โซนอุตสาหกรรมการเพาะปลูกพืช โซนปัญญาประดิษฐ์ โซนเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานคาร์บอนต่ำและการปกป้องสิ่งแวดล้อม และโซนการบ่มเพาะนวัตกรรม บริษัทสตาร์ทอัพจำนวนมากกว่า 150 รายในแวดวงอุปกรณ์ทางเทคนิค สินค้าอุปโภคบริโภค การแพทย์ รถยนต์ ฯลฯ ได้เข้าร่วมในมหกรรมครั้งนี้และได้แสดงสินค้าของตน

การประชุมเศรษฐกิจนานาชาติหงเฉียวของปีนี้จะเน้นในธีม “เปิดกว้าง” มากยิ่งขึ้น ได้มีการจัดสัมมนาอันหลากหลาย จำนวนการจัดสัมมนาได้เพิ่มขึ้นจาก 14 ครั้งเป็น 24 ครั้ง เพื่ออภิปรายประเด็นร้อนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบเปิดกว้างของประเทศทั่วโลก

ระดับความเชี่ยวชาญของมหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติจีนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงกลาง 9 กระทรวง 4 มณฑลและเทศบาลนคร พร้อม 3 คลังสมองได้จัดสัมมนาตามแนวที่เชี่ยวชาญ และจะเปิดเผยรายงานทางวิชาชีพเกือบ 20 รายการในแวดวงเกี่ยวกับการพัฒนาแบบเปิดกว้าง ยกตัวอย่างเช่น รายงานการเปิดโลกปี 2022

ระดับความเป็นนานาชาติของมหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติจีนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ในงานครั้งนี้ องค์การระหว่างประเทศอันหลากหลายได้เข้าร่วมงานและมีการจัดสัมมนา เช่นองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ สำนักงานสหประชาชาติสำหรับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ศูนย์พาณิชยกรรมระหว่างประเทศและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เป็นต้น ได้จัดสัมมนา 5 ครั้งและเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลโนเบลกล่าวสุนทรพจน์ในสัมมนาด้วย

ติดต่อ: คุณชุยเหยียน (Ms. Cui Yan)
โทร: 0086-21-968888
อีเมล: [email protected]

เว็บไซต์: http://www.ciie.org/zbh/en/
เฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/ciieonline
ทวิตเตอร์: https://twitter.com/ciieonline

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1940260/CIIE.jpg
โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/1938442/CIIE_Logo.jpg

Email

Media123