ผู้ปฏิบัติการชั้นนำระดับโลกที่ลงทุนในการบริหารจัดการสินทรัพย์หลากหลายประเภท
ลงทุนในวีมิกซ์เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบโหนด
ช่วยวิเคราะห์บล็อกเชนและออกแบบการเงินแบบกระจายศูนย์ เพื่อขยายระบบนิเวศ
อัลกอริธ แคปิตอล (Algorith Capital) กองทุนบริหารความเสี่ยงเชิงปริมาณ ได้ร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม 40 วอนเดอร์ส (40 WONDERS) ซึ่งเป็นเอ็นซีพีในเมนเน็ตวีมิกซ์3.0 (WEMIX3.0) โดยเป็นสมาชิกวอนเดอร์หมายเลข 39

อัลกอริธ แคปิตอล เป็นผู้ปฏิบัติการชั้นนำระดับโลกซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท ทั้งในตลาดดั้งเดิมและตลาดคริปโทฯ โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล

ADVERTISEMENT

ในฐานะเอ็นซีพีรายหนึ่ง อัลกอริธ แคปิตอล จะช่วยขยายระบบนิเวศวีมิกซ์ในระดับโลก พร้อมให้การสนับสนุนที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์บล็อกเชน การออกแบบการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) และการสนับสนุนด้านอื่น ๆ

อัลกอริธ แคปิตอล ได้ตัดสินใจลงทุนเป็นเงิน 1.5 ล้านวีมิกซ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสำหรับการตรวจสอบโหนดในฐานะผู้ตรวจสอบวีมิกซ์3.0

กลุ่ม 40 วอนเดอร์สมีหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมและบล็อกต่าง ๆ ของวีมิกซ์ และดูแลการเชื่อมโยงของโหนดเพื่อให้เมนเน็ตดำเนินการได้อย่างมั่นคง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีมิกซ์3.0 ได้ที่เว็บไซต์หลัก

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1939972/image_5024343_9711279.jpg

Algorith.jpg

Email

Media123