ข่าวประชาสัมพันธ์

แพนดูอิท เอเชีย แปซิฟิก จับมือสถาบันการศึกษาทางเทคนิคสิงคโปร์ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อรองรับอาชีพในอนาคต

แพนดูอิท เอเชีย แปซิฟิก จับมือสถาบันการศึกษาทางเทคนิคสิงคโปร์ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อรองรับอาชีพในอนาคต

01.jpg

Email

Media123