โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ มอบเงินบริจาคสนับสนุนสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จำนวน 56,208 บาท จากโครงการ “B.Care Charity ช้อปสบายใจ ได้บุญ” ผ่านการจำหน่ายของที่ระลึกของโรงพยาบาล โดยมีคุณณัฐชยา อดิโสภณภากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

159832.jpg

Email

Juthamard.S