ทีมนักศึกษาจากภาควิชาครุศาสตร์โยธา ภาคคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) สุดปังกวาดรางวัล 5 รางวัล จากโครงการประกวดหนังสั้น วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ ปีที่ 3 (ภายใต้หัวข้อ มีดี-จรรยาดีก็มั่งมีได้) โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทั้งนี้ มี ดร.ศิริพัฒน์ มณีแก้ว และ ดร.ไกรโรจน์ มหรรณพกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทีมนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. สามารถคว้ามาได้ถึง 5 รางวัล ได้แก่ รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมโยธาสวัสดีครับ รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมหวานเจี๊ยบ 2 รางวัลชมเชย จำนวน 3 ทีม ได้แก่ ทีมเดียว 13 ทีมโยธาน่ารู้ vol.2 และ ทีม YOLO (You Only Live Once)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษา ทุกท่าน

LINE_ALBUM_รางวัลหน้งสั้นโยธา_๒๒๑๑๐๗_5.jpg

ADVERTISEMENT

Email

prkmutnb