เมื่อผู้นำระดับโลกมารวมตัวกันในสัปดาห์นี้ที่ชาร์มเอลชีคเพื่อเข้าร่วมการประชุม COP27 กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาย้ำข้อเรียกร้องให้มีการสร้างเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาภาวะโลกรวนโดยด่วน

เพื่อให้เกิดการดำเนินการเร่งด่วน ในวันนี้ เอ็นดีซี พาร์ทเนอร์ชิป (NDC Partnership) จึงเปิดตัวแคมเปญหาแนวร่วม (Thematic Call) เพื่อสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาผ่านการเชื่อมโยงสองแนวคิดเข้าด้วยกันคือ หนึ่ง การตระเตรียม ปรับปรุง และขัดเกลายุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ (LT-LEDS) และสอง ยกระดับคุณภาพและเพิ่มความทะเยอทะยานในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (NDCs)

LT-LEDS เป็นเครื่องมือทางนโยบายที่มีประสิทธิภาพสำหรับประเทศต่าง ๆ ในการระบุและจัดลำดับความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ โดย LT-LEDS ให้โอกาสแก่ประเทศต่าง ๆ ในการพัฒนากลยุทธ์ระยะยาวที่แข็งแกร่งที่สัมพันธ์กับกระบวนการ NDC และเชื่อมโยงการพัฒนาทางเศรษฐกิจเข้ากับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกรวน

ในการดำเนินการเปลี่ยนผ่านเหล่านี้ ประเทศต่าง ๆ จำเป็นต้องระบุความต้องการด้านการเงิน ทำความเข้าใจและประเมินนัยของนโยบายและการปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนากรอบการทำงานที่เอื้อต่อการระดมทุน เอ็นดีซี พาร์ทเนอร์ชิป จะให้การสนับสนุนที่ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะ โดยมีเป้าหมายเพื่อกำหนดทิศทางนโยบายระยะยาวที่ชัดเจน ซึ่งออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขณะนี้ เอ็นดีซี พาร์ทเนอร์ชิป กำลังทำให้แนวทางที่ครอบคลุมนี้ดำเนินการได้จริงโดยร่วมมือกับกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ในการทดลองใช้กับ 3 ประเทศ ได้แก่ จอร์แดน, เซนต์วินเซนต์ และกัมพูชา เพื่อช่วยพัฒนา LT-LEDS ให้สอดคล้องกับ NDC โดยเน้นที่กรอบความโปร่งใส (Transparency Framework)

ฯพณฯ ดร.อัล-คารับเชห์ ซาเลห์ (Al-Kharabsheh Saleh) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศจอร์แดน กล่าวว่า “เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการร่วมระหว่างเอ็นดีซี พาร์ทเนอร์ชิป กับ UNFCCC ใน LT-LEDS และแคมเปญหาแนวร่วมของเอ็นดีซี เรามีความต้องการที่จะเร่งแก้ไขปัญหาภาวะโลกรวนโดยเน้นถึงความเชื่อมโยงระหว่างความมุ่งมั่นของเรากับความโปร่งใส การดำเนินการตาม NDC และการวางแผนระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

คุณปาโบล วิเอรา (Pablo Vieira) ผู้อำนวยการระดับโลกของเอ็นดีซี พาร์ทเนอร์ชิป ให้ความเห็นว่า “เอ็นดีซี พาร์ทเนอร์ชิป ขอเชิญชวนให้ประเทศกำลังพัฒนาส่งคำขอมาผ่านแคมเปญหาแนวร่วมของเรา เพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนา LT-LEDS โดย LT-LEDS เป็นกลไกนโยบายอันทรงพลังที่เชื่อมโยงการพัฒนาอนาคตของประเทศเข้ากับปัญหาสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศสู่ความยืดหยุ่นและการปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์ภายในหรือประมาณปี 2593 โดยประเทศต่าง ๆ ได้แสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานและความมุ่งมั่นในการรับมือกับภาวะโลกรวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญผ่าน NDC ที่ปรับปรุงแล้ว และเมื่อประเทศต่าง ๆ ปรับ NDCs ของตนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาว ก็จะสามารถบูรณาการการแก้ไขปัญหาภาวะโลกรวนให้เข้ากับทิศทางของนโยบายได้ โดยสร้างกรอบการทำงานเพื่อดึงดูดและระดมเงินทุนที่สำคัญต่อการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ”

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเต็มได้ที่: https://ndcpartnership.org/lt-leds-and-ndc-alignment-update-and-enhancement

โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/1687000/NDC_Partnership_Logo.jpg

Email

Media123