โปรโมชั่น

TRACE เปิดตัวรายงาน Bribery Risk Matrix ประจำปี 2565

TRACE สมาคมธุรกิจระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่อุทิศตนเพื่อต่อต้านการถูกเรียกสินบน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และธรรมาภิบาล ได้เปิดตัวรายงาน Bribery Risk Matrix ประจำปี 2565 ซึ่งวัดความเสี่ยงในการถูกเรียกสินบนทางธุรกิจในเขตอำนาจ 194 แห่ง ข้อมูลในปีนี้พบว่า เกาหลีเหนือ เติร์กเมนิสถาน อิเควทอเรียลกินี ซีเรีย และเวเนซุเอลา มีความเสี่ยงในการถูกเรียกสินบนเชิงพาณิชย์สูงที่สุด ในขณะที่นอร์เวย์ นิวซีแลนด์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และเดนมาร์ก มีความเสี่ยงในการถูกเรียกสินบนต่ำที่สุด

ข้อค้นพบสำคัญอื่น ๆ

-สหรัฐอเมริกาอยู่ในอันดับที่ 16 และได้คะแนนทั้งหมด 19 จาก 100 โดยสภาพแวดล้อมการบังคับใช้กฎหมายยังคงไม่ดีขึ้น หลังตกต่ำลงในช่วงการบริหารของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และอิสรภาพของสื่อมวลชนยังคงตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง

-ยูเครนอยู่ในอันดับที่ 103 และได้คะแนนทั้งหมด 52 จาก 100 แม้การบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการติดสินบนของรัฐบาลนั้นจะลดลงในช่วงก่อนการรุกรานของรัสเซีย แต่ยูเครนยังมีการพัฒนาอย่างมากในด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ รวมถึงการลดความเป็นเจ้าของทางเศรษฐกิจของรัฐและระเบียบราชการ [ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ใช้ใน Matrix ปี 2565 ได้รวบรวมก่อนถูกรัสเซียรุกราน]

-เยอรมนี ออสเตรีย และโปแลนด์ ทำผลงานได้แย่ลงในด้านที่ TRACE พิจารณาว่าเป็นปัจจัยสำคัญในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงในการถูกเรียกสินบนทางธุรกิจ

-อันดับและคะแนนของฮ่องกงตกต่ำลงอีกครั้ง หลังร่วงติดต่อกันมานับตั้งแต่ปี 2563
TRACE Matrix เผยแพร่ครั้งแรกในปี 2557 เพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูลที่เชื่อถือได้มากขึ้นสำหรับชุมชนธุรกิจเกี่ยวกับความเสี่ยงในการถูกเรียกสินบนทั่วโลก โดยกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะพบเจอการถูกเรียกสินบนเมื่อทำธุรกิจในเขตอำนาจนั้น

“แม้จะมีสัญญาณที่บ่งชี้ว่าความอดทนต่อการทุจริตคอร์รัปชันนั้นลดน้อยลง แต่ปัญหาเหล่านี้ยังคงมีอยู่มากและแพร่หลายในวงกว้าง” อเล็กซานดรา เรจ (Alexandra Wrage) ประธาน TRACE กล่าว “สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชุมชนธุรกิจคือการสนับสนุนความพยายามในการควบคุมสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งคุกคามและบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อยและธรรมาภิบาล รายงาน Bribery Risk Matrix ฉบับปีนี้ แสดงให้เห็นว่า TRACE ยังคงส่งมอบข้อมูลที่บริษัทต่าง ๆ ต้องการ เพื่อประเมินและจัดการความเสี่ยงในการถูกเรียกสินบนในตลาดที่พวกเขาดำเนินการ”

TRACE Matrix ช่วยให้บริษัทมองเห็นสภาวะต่าง ๆ ที่อยู่เบื้องหลังความเสี่ยงในการถูกเรียกสินบนทางธุรกิจ ประกอบด้วย (1) ลักษณะและขอบเขตของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน; (2) ทัศนคติของสังคมต่อการติดสินบนและความสามารถของรัฐบาลในการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการติดสินบน; (3) ความโปร่งใสของรัฐบาล และ (4) ความสามารถของภาคประชาสังคมในการติดตามและเปิดโปงการทุจริต

อ่าน TRACE Matrix ได้ที่ TRACEinternational.org/trace-matrix
รับชม Matrix Data Browser ได้ที่ matrixbrowser.TRACEinternational.org

Email

media123