“ดังสุภาษิตไทยที่ว่า “บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น” เราได้ร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งวิสัยทัศน์ปุตราจายา และถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องพรวนดิน บำรุง และดูแลดอกไม้ที่ผลิบานจากการพัฒนาร่วมกันของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวในการประชุมผู้นำกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (เอเปค) ครั้งที่ 29 ที่ประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

ในปี 2563 ผู้นำเอเปคได้รับรองวิสัยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ. 2040 (Putrajaya Vision 2040) หรือ พ.ศ. 2583 ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวระยะยาวฉบับใหม่ที่มาแทนที่ “เป้าหมายโบกอร์” (Bogor Goals) ซึ่งเป็นคำมั่นสัญญาที่ผู้นำเอเปคให้ไว้ในปฏิญญาโบกอร์เมื่อปี 2537 เพื่อบรรลุเป้าหมายการค้าและการลงทุนที่เสรีและเปิดกว้างภายในปี 2553 สำหรับประเทศอุตสาหกรรม และภายในปี 2563 สำหรับประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เป้าหมายโบกอร์ช่วยให้เขตเศรษฐกิจเอเปคบรรลุความก้าวหน้าอย่างชัดเจนในด้านการค้า การลงทุน และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ โดยภายใน 26 ปี มูลค่าการค้าในภูมิภาคเพิ่มขึ้น 5 เท่า ขณะที่การลงทุนสองทางเพิ่มขึ้น 12 เท่า และสินค้าเกือบครึ่งหนึ่งไม่ต้องเสียภาษี

กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่า เมื่อครบกำหนดของเป้าหมายโบกอร์ในปี 2563 มูลค่าการค้าระหว่างจีนกับเขตเศรษฐกิจเอเปคสูงถึง 2.87 ล้านล้านดอลลาร์ คิดเป็น 62% ของการค้าต่างประเทศทั้งหมด ขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้นเกือบ 18 เท่า ส่วนอัตราภาษีเฉลี่ยลดลงจาก 23.6% เหลือ 7.5% และมีข้อตกลงการค้าเสรี 19 ฉบับจากเดิมที่ไม่มีเลย

นอกจากนี้ จีนยังได้แบ่งปันตลาดอันกว้างใหญ่ของจีนกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลก ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าประจำปีหลายงาน เช่น มหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติจีน (China International Import Expo) เป็นต้น

เปิดบทใหม่

ภายใต้วิสัยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ. 2040 เขตเศรษฐกิจเอเปคตั้งเป้าที่จะสร้าง “ประชาคมเอเชียแปซิฟิกที่เปิดกว้าง มีพลวัต พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีสันติภาพ ภายในปี ค.ศ. 2040 เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนทุกคนและคนรุ่นต่อไปในอนาคต”

พิมพ์เขียวใหม่นี้ต่อยอดมาจากความก้าวหน้าของเป้าหมายโบกอร์ โดยมุ่งเน้นไปที่การเดินหน้าส่งเสริมการค้าเสรีระดับภูมิภาค สนับสนุนนวัตกรรมและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ตลอดจนบรรลุ “การเติบโตที่แข็งแกร่ง สมดุล มั่นคง ยั่งยืน และครอบคลุม”

เป้าหมายของจีนในการส่งเสริมการเปิดกว้างที่มีมาตรฐานสูงได้กำหนดทิศทางในอนาคตสำหรับการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ. 2040

ในรายงานที่นำเสนอในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า จีนจะขยายการเปิดกว้างทางสถาบันอย่างต่อเนื่อง เร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นผู้ค้าที่มีคุณภาพ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับโลก ตลอดจนพยายามรักษาความหลากหลายและเสถียรภาพของภูมิทัศน์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า

“เราจะผลักดันวาระที่กว้างขึ้นด้วยการเปิดกว้างในหลายภาคส่วนมากขึ้นและลึกซึ้งมากขึ้น รวมถึงเดินตามเส้นทางของจีนสู่ความทันสมัย วางระบบใหม่เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจที่เปิดกว้างด้วยมาตรฐานสูงขึ้น และยังคงแบ่งปันโอกาสในการพัฒนาของเราร่วมกับทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” นายสี จิ้นผิง กล่าวเมื่อวันศุกร์

นายสี จิ้นผิง กล่าวในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคเมื่อปีที่แล้วว่า การเปิดกว้างคือเส้นชีวิตของความร่วมมือในเอเชียแปซิฟิก “เราจำเป็นต้องรักษาความเป็นภูมิภาคนิยมที่เปิดกว้าง ปฏิบัติตามแนวทางของวิสัยทัศน์เอเปค ค.ศ. 2040 ในการพัฒนาการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคให้ก้าวหน้า และทำงานอย่างแข็งขันเพื่อให้เขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิก (FTAAP) ที่มีคุณภาพสูงเกิดขึ้นจริงอย่างรวดเร็ว”

จีน ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศแรกที่ให้สัตยาบันในความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 กำลังหาทางเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) โดยความตกลงทั้งสองเป็นเส้นทางสำคัญในการสร้างเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิก

นอกจากนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจดิจิทัลมีความสำคัญมากขึ้นในภูมิภาค จีนจึงได้สมัครเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เพื่อขยายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ทั้งนี้ เศรษฐกิจดิจิทัลของจีนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก

ขณะเดียวกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างทั่วถึงและยั่งยืน จีนมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายปล่อยคาร์บอนถึงเพดานสูงสุดภายในปี 2573 ก่อนที่จะลดลงจนบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2603

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวว่า จีนจะสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาในการพัฒนาพลังงานสีเขียวและคาร์บอนต่ำ ตลอดจนทำงานร่วมกับประเทศพันธมิตรเพื่อพัฒนาความร่วมมือคุณภาพสูงภายใต้โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางต่อไป

https://news.cgtn.com/news/2022-11-18/China-will-continue-to-drive-implementation-of-Putrajaya-Vision-2040-1f3KsxA49bO/index.html

Email

Media123