เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จีนได้ส่งสารไปทั่วโลกเกี่ยวกับความมุ่งมั่นทุ่มเทของจีนในด้านการพัฒนาและธรรมาภิบาลระดับโลกในการประชุมจี20 (G20) ครั้งที่ 17 และการประชุมผู้นำกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก หรือเอเปค (APEC) ครั้งที่ 29

คุณหวัง อี้ (Wang Yi) มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวในระหว่างการประชุมระดับพหุภาคีและพูดคุยหารือกับผู้นำจากหลากหลายชาติที่มาเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน ได้ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่า จีนจะขับเคลื่อนโลกไปสู่สันติภาพและความก้าวหน้าอยู่เสมอ และจะกระชับความร่วมมือระดับนานาชาติให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

สนับสนุนความร่วมมือระดับพหุภาคี

ในระหว่างทริปเยือนต่างประเทศ 6 วัน ปธน.สี ได้เข้าร่วมมากกว่า 30 งาน โดยในการประชุมกลุ่มจี20 ปธน.สีได้เสนอให้ก่อตั้งพันธมิตรระดับโลกเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และความร่วมมือในโครงการริเริ่มว่าด้วยความมั่นคงทางอาหารทั่วโลก และสนับสนุนสหภาพแอฟริกาให้เข้าร่วมจี20 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากนานาประเทศกำลังพัฒนา

ในการประชุมผู้นำกลุ่มเอเปคนั้น ปธน.สี ได้ประกาศว่า จีนกำลังพิจารณาจัดฟอรัมตามโครงการแถบและเส้นทาง (Belt and Road Forum) ครั้งที่ 3 สำหรับความร่วมมือในระดับนานาชาติในปีหน้า เพื่อเป็นแรงผลักดันใหม่สำหรับการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของเอเชียแปซิฟิกและของโลก

ส่งเสริมการพัฒนาระดับภูมิภาค

ทริปเยือนอินโดนีเซียในครั้งนี้ เป็นทริปเยือนต่างประเทศครั้งแรกของปธน.สี นับตั้งแต่การประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 โดยในระหว่างทริปเยือนอินโดนีเซียและไทย ฉันทามติที่สำคัญเกี่ยวกับความมุ่งมั่นในการสร้างชุมชนมนุษย์ที่แบ่งปันอนาคตร่วมกันได้หล่อหลอมขึ้น

นอกจากนี้ ปธน.สี ยังเห็นพ้องต้องกันกับผู้นำฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน และประเทศใกล้เคียงอื่น ๆ ที่จะกระชับมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง กระชับความร่วมมือที่สร้างประโยชน์ร่วมกัน และสานสายใยสัมพันธ์ระดับทวิภาคีให้มั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ปรับทิศความสัมพันธ์จีน-สหรัฐให้เป็นไปตามครรลองเพื่อสันติภาพของโลก

ปธน.สีได้พบปะพูดคุยแบบตัวต่อตัวกับปธน.โจ ไบเดนของสหรัฐในการประชุมที่เกาะบาหลี ซึ่งพวกเขาได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐ รวมถึงสันติภาพและความก้าวหน้าของโลกอย่างลึกซึ้งและตรงไปตรงมา

ปธน.สีชี้ให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐตอนนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนผลประโยชน์พื้นฐานของทั้งสองชาติและประชาชน และไม่ใช่สิ่งที่ประชาคมโลกคาดหวังไว้

ปธน.สีกล่าวว่า จีนและสหรัฐจำเป็นต้องมีสำนึกรับผิดชอบต่อประวัติศาสตร์ โลก และประชาชน แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันในยุคใหม่ ปรับทิศความสัมพันธ์ให้อยู่บนแนวทางที่ถูกต้อง และฟื้นฟูสัมพันธ์ให้กลับคืนสู่แนวทางเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแรงเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศและของโลก

https://news.cgtn.com/news/2022-11-21/China-commits-to-global-growth-governance-at-G20-Summit-APEC-meeting-1f7zKRrDi3C/index.html

Email

Media123