ข่าวประชาสัมพันธ์

CGTN: เผิง ลี่หยวนกล่าว ดนตรีเชื่อมสัมพันธ์ไทย-จีน ดุจพี่น้อง

ศาสตราจารย์เผิง ลี่หยวน ภริยาของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวว่า แม้คนจีนและคนไทยพูดภาษาต่างกัน แต่สามารถสื่อสารกันผ่านดนตรี เพราะดนตรีไม่มีพรมแดน

คำกล่าวของศ.เผิงมีขึ้นในโอกาสเดินทางเยือนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา ภริยาพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ศ.เผิงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากรศ.นราพร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ฯลฯ

ด้วยการผลักดันของศ.เผิง และรศ.นราพร สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจึงได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศิลปะหนานจิงของจีนเมื่อเดือนมีนาคม 2562 และตั้งแต่นั้นมา สถาบันการศึกษาทั้งสองแห่งได้กระชับความร่วมมือผ่านการแลกเปลี่ยนบุคลากร การวิจัยร่วมกัน และการฝึกอบรมในสาขาดนตรี

ศ.เผิง และรศ.นราพร ได้เยี่ยมชมโถงนิทรรศการของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รับฟังบรรยายสรุปประวัติความเป็นมาของสถาบันและความร่วมมือกับต่างประเทศ พร้อมทั้งแสดงความชื่นชมการจัดตั้งและการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนากับมหาวิทยาลัยศิลปะหนานจิง

ทั้งสองถ่ายภาพร่วมกัน ตลอดจนร่วมรับชมการแสดงดนตรีของนักศึกษาจีนและไทยจากทั้งสองสถาบันทางออนไลน์และออฟไลน์

ศ.เผิงปรบมือให้กับการแสดงที่ยอดเยี่ยมของนักศึกษาที่แสดงเพลงคลาสสิกของสองประเทศ

พร้อมนี้ ภริยาประธานาธิบดีจีนกล่าวว่า เธอรู้สึกถึงมิตรภาพที่ลึกซึ้งระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่ง “ใกล้ชิดเหมือนครอบครัวเดียวกัน” ผ่านการแสดงดังกล่าว

นอกจากนี้ ศ.เผิงยังซาบซึ้งในพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพื่อเป็นสถาบันการดนตรีที่พัฒนานักดนตรีมืออาชีพในประเทศไทย และยกย่องการดำเนินการของรศ.นราพรในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนากับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของจีน

ก่อนเดินทางกลับ ศ.เผิงได้มอบเครื่องดนตรีกู่เจิง หนังสือและโสตทัศนูปกรณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมและดนตรีจีนแก่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พร้อมแสดงความหวังว่าเยาวชนไทยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีจีนมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศ

https://news.cgtn.com/news/2022-11-19/Peng-Liyuan-visits-Princess-Galyani-Vadhana-Institute-of-Music-1f5Du5kyHbq/index.html

Email

media120