ข่าวประชาสัมพันธ์

“คลาวเดอรา” ยกระดับขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลให้ “โออาร์” พลิกโฉมประสบการณ์ลูกค้า

การยกระดับการเข้าถึงและบริหารจัดการข้อมูลแบบไฮบริด จะช่วยโออาร์เร่งสร้างประสบการณ์ลูกค้าบริการค้าปลีกและเติมน้ำมันแบบครบวงจรเป็นเจ้าแรกของไทย

คลาวเดอรา ( Cloudera ) บริษัทข้อมูลแบบไฮบริด ประกาศในวันนี้ว่า บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ วางใจให้คลาวเดอราเข้ามายกระดับขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างประสบการณ์ลูกค้าบริการค้าปลีกและเติมน้ำมันแบบครบวงจรเป็นเจ้าแรกของไทย โดยทางโออาร์กำลังดำเนินการเพื่อนำแพลตฟอร์มข้อมูลของคลาวเดอรา ( Cloudera Data Platform หรือ CDP) มาใช้ เพื่อสนับสนุนแพลตฟอร์มข้อมูลและการวิเคราะห์แบบใหม่ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อทำให้โออาร์มองเห็นลูกค้าได้ชัดเจนขึ้น พร้อมยกระดับการสานสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการนำเสนอประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคลและครบวงจรตามสถานีบริการน้ำมัน 1,900 สาขา และร้านค้าอีก 3,000 สาขาของโออาร์ การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ยังจะช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของโออาร์ด้วย เปิดโอกาสให้บริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ เพื่อเร่งกระบวนการดำเนินงาน

การรวมธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีกของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อก่อตั้งโออาร์นั้น ทำให้การบริหารจัดการธุรกิจที่เชื่อมโยงกัน เช่น ร้านกาแฟในสถานีบริการน้ำมัน มีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับธุรกิจในเครือโออาร์ตามจุดให้บริการต่าง ๆ ทำให้มีข้อมูลจำนวนมหาศาล ในการนำมาประกอบเป็นเส้นทางประสบการณ์ลูกค้า และพัฒนาประสบการณ์แบบหลายช่องทางที่เฉพาะบุคคลและบูรณาการให้กับลูกค้ายุคดิจิทัล ข้อมูลเจาะลึกเหล่านี้ยังจะนำไปใช้วางกลยุทธ์การตลาดและส่งเสริมการขายในอนาคตเพื่อขยับขยายการทำธุรกิจของโออาร์ด้วยก็ได้ โดยในการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้นั้น โออาร์จำเป็นต้องมีโซลูชันที่ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เพื่อบริหารจัดการข้อมูลองค์กรในแพลตฟอร์มวิเคราะห์แบบใหม่ที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลจริงเพียงแห่งเดียว และทำให้พนักงานแผนกต่าง ๆ เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเสมอภาคเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อไป

โออาร์กำลังทำงานร่วมกับคลาวเดอรา เพื่อออกแบบและย้ายแพลตฟอร์มข้อมูลที่มีอยู่ไปยังโซลูชันข้อมูลไฮบริดของคลาวเดอรา โออาร์ได้เลือก CDP เป็นโซลูชันที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้เข้าถึงและจัดการข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในระบบคลาวด์และสภาพแวดล้อมในสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยมีเป้าหมายเพื่อดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2567 ความท้าทายสำคัญที่โออาร์พยายามแก้ไข มีทั้งในเรื่องความราบรื่นและปลอดภัยในการเข้าถึง รวมถึงการส่งมอบข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างที่จัดเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย การจัดระเบียบและขนาดของข้อมูลตลอดวงจรชีวิตข้อมูล การรักษาความปลอดภัยแบบบูรณาการและการกำกับดูแลที่จะช่วยให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น การวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน โออาร์จะนำข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ไปใช้ เพื่อให้บริการแบบเฉพาะบุคคล โดยรวมข้อเสนอจากหน่วยธุรกิจและบริษัทสาขาหลายแห่ง นอกจากนี้ยังช่วยลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการทางธุรกิจอื่น ๆ เช่น แฟรนไชส์ เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถดำเนินการคำขอเช่าสถานที่โดยอัตโนมัติจากเจ้าของแฟรนไชส์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของโออาร์ทั่วประเทศไทย

คุณวิศน สุนทราจารย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร นวัตกรรมและความยั่งยืน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ กล่าวว่า “โออาร์มองว่าข้อมูลเป็น ‘ทองคำก้อนใหม่’ และยินดีที่ได้เลือกทำงานร่วมกับคลาวเดอรา เพื่อใช้เทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการทำให้กลยุทธ์ธุรกิจของเราเป็นจริง เราสนใจความสามารถของ CDP ในการงัดใช้ทั้งข้อมูลภายในองค์กรและบนคลาวด์ ซึ่งทำให้เป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับสถาปัตยกรรมข้อมูลแบบไฮบริดของเรา เราหวังใช้ CDP สร้างแพลตฟอร์มเพื่อทำให้ข้อมูลองค์กรของเราเป็นที่เข้าถึงได้ และปรับปรุงการวิเคราะห์ของเรา ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจลูกค้าของเราได้ดีขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีผลกระทบและเป็นส่วนตัว สิ่งนี้จะช่วยให้เรามีข้อมูลที่มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อรองรับการใช้งานทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ เราหวังที่จะใช้ประโยชน์จากศักยภาพของข้อมูลไฮบริดอย่างเต็มที่ด้วยคลาวเดอรา”

คุณรีมัส ลิม ( Remus Lim) รองประธานประจำเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นของคลาวเดอรา กล่าวว่า “ลูกค้าในปัจจุบันกำลังมองหาประสบการณ์แบบหลายช่องทางที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ข้อมูลเป็นทรัพยากรสำคัญในการสร้างประสบการณ์เหล่านี้ โดยการจัดหาชิ้นส่วนที่จำเป็นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า ข้อมูลจำนวนมหาศาลของโออาร์ที่มีอยู่ในธุรกิจของบริษัทฯ นั้นมอบโอกาสที่สมบูรณ์แบบ คลาวเดอรามีความยินดีที่จะจัดหาแพลตฟอร์มที่จำเป็นสำหรับโออาร์ เพื่อเปลี่ยนข้อมูลนี้ให้เป็นประสบการณ์ที่มีความหมายสำหรับลูกค้า”

เกี่ยวกับคลาวเดอรา

คลาวเดอรา ( Cloudera) เชื่อว่าข้อมูลทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในวันนี้ให้เป็นไปได้ในอนาคต คลาวเดอราช่วยให้โลกมองเห็นประโยชน์ของข้อมูล เพื่อสร้างอุตสาหกรรมและอีโคซิสเต็มที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอันไม่สิ้นสุดของชุมชนโอเพนซอร์ซ เราช่วยให้ลูกค้าซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของตนเอง เปลี่ยนข้อมูลที่ซับซ้อนให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและใช้งานได้ แพลตฟอร์มคลาวด์ข้อมูลแบบไฮบริดของเราช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สร้างอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้ ด้วยการนำข้อมูลมาวางไว้บนมือของผู้ที่ต้องการ ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะอยู่ที่ใด ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Cloudera.com

คลาวเดอราและเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของคลาวเดอรา อิงค์ ( Cloudera, Inc.) ส่วนชื่อบริษัทและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทที่เป็นเจ้าของ

โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/495570/Cloudera_Logo.jpg

Email

media120