ดร. ภัทร ปทุมารักษ์ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับรางวัล “Investors’ Choice Award ประจำปี 2565” จาก คุณยิ่งยง นิลเสนา นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่ บมจ.โอซีซี ได้รับการประเมินคุณภาพบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และทำคะแนนได้เต็ม 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล ที่เปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นธรรมและตระหนักถึงความทัดเทียมกันของผู้ถือหุ้น ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้

Investors-Choice-Award1.jpg

Email

Nutcha Prakgumnont