นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบรางวัลผู้ประกอบการดีเด่นด้านการใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ไทย เพื่อพัฒนาองค์กร (ATSI-Digital Entrepreneur Award) หมวดธุรกิจการศึกษาและอีเลิร์นนิ่ง ให้ ภก.คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด ผู้นำด้านการฝึกอบรมพัฒนาคนในองค์กรชั้นนำของไทย จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย เพื่อตอกย้ำให้เห็นถึงความสำเร็จ และความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมในการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและตอบโจทย์โลกการทำงานยุคใหม่ ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เมื่อเร็วๆนี้

051A774.jpg

Email

PR_News