บีเอสอาร์ โคเรีย (BSR KOREA) ในฐานะผู้ดำเนิน “โครงการนักการตลาดด้านการจัดซื้อระดับโลก ประจำปี 2565” (2022 Global Procurement Marketer Project) ซึ่งสนับสนุนโดยกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสตาร์ทอัพ (MSS) และสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสตาร์ทอัพแห่งเกาหลี (KOSME) ได้ให้คำปรึกษาแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จำนวน 40 รายในเกาหลี ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดการจัดซื้อระหว่างประเทศ ทั้งในส่วนของโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การจดทะเบียนผู้ค้าในต่างประเทศ รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประมูลและการยื่นข้อเสนอ

บีเอสอาร์ โคเรีย สนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมค้นพบความสำเร็จหลากหลายรูปแบบ ด้วยการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาในโครงการต่าง ๆ และ คอร์ แวลู (CORE VALUE) ก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการนักการตลาดด้านการจัดซื้อระดับโลก ประจำปี 2565 ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมที่สุด

คอร์ แวลู เป็นบริษัทที่ยื่นจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์กล้องส่องช่องปากและแอปให้คำปรึกษาทางการแพทย์ที่อิงแพลตฟอร์มให้คำปรึกษาทางการแพทย์ของบริษัท ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ช่วยเชื่อมโยงผู้ป่วยกับแพทย์ในท้องถิ่นที่อยู่ในเครือข่าย โดยแพทย์สามารถวินิจฉัยด้วยการอ้างอิงภาพที่บันทึกด้วยกล้อง ซึ่งสามารถแสดงภาพผิวภายในช่องปาก รวมถึงหู คอ จมูก ได้อย่างละเอียด

ผลิตภัณฑ์ของคอร์ แวลู ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์จัดซื้อที่เป็นนวัตกรรมใหม่ แม้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการในตลาดจัดซื้อของภาครัฐในต่างประเทศ แต่ก็ประสบความสำเร็จในการพิสูจน์คุณค่าด้านนวัตกรรมใหม่ในการทดสอบใช้งานกับกองทุนเด็ก (Child Fund) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ระดับโลก และสมาคมอาสาสมัครดูแลสุขภาพของเวียดนาม (Vietnam Healthcare Volunteer Association) ที่มีความต้องการอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยจากระยะไกล

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการประเมินแล้วว่าเหมาะสมสำหรับประเทศในแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์ไม่สู้ดีนัก โดยกองทุนเด็กตั้งเป้าว่าจะกระจายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในศูนย์ดูแลสุขภาพท้องถิ่นเพื่อให้การดูแลเด็ก ทั้งนี้ คอร์ แวลู จะลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับกองทุนเด็ก รวมถึงบริจาคผลิตภัณฑ์เรือธงของบริษัทให้แก่รัฐบาลท้องถิ่น และสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์ในเดือนธันวาคมนี้

บีเอสอาร์ โคเรีย เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการค้าระดับมืออาชีพจากเกาหลีที่ได้รับใบรับรองทั้งในและต่างประเทศ บริษัทให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อของภาครัฐในต่างประเทศและการตลาดระดับโลก ด้วยประสบการณ์และองค์ความรู้ที่มีมากมาย โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 40 รายในเกาหลีที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนักการตลาดด้านการจัดซื้อระดับโลก ประจำปี 2565 จะมีโอกาสได้เข้าสู่ตลาดต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงองค์การสหประชาชาติ (UN) และองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ รวมถึงเข้าร่วมการประมูลจัดซื้อในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่มีโครงสร้างพื้นฐานไม่สู้ดีนัก ตลอดจนพัฒนาและกระจายช่องทางการขายใหม่ ๆ ด้วยการเสริมแกร่งศักยภาพด้านการจัดซื้อเพื่อวางกลยุทธ์การประมูลให้ดีขึ้นด้วยความช่วยเหลือของบีเอสอาร์ โคเรีย ซึ่งจะนำไปสู่การขยายตลาดการจัดซื้อภาครัฐในระยะยาว

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1961307/1.jpg

Email

media123