มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง
(สอบข้อเขียน) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565
ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สมัครที่ https://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/round/2 สมัครเรียนhttps://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ApplyStart?ReturnUrl=%2f หรือสอบถามได้ที่ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร TGGS โทรศัพท์ 02555-2000 ต่อ 1626,1627

317853404_653492679896738_5212423696833831076_n.jpg.3.jpg

Email

prkmutnb