บริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม แอนด์ เคมิคอล คอร์ปอเรชัน (China Petroleum & Chemical Corporation) หรือซิโนเปค (Sinopec) (HKG: 0386) เผยแพร่รายงานแนวโน้มพลังงานจีน (China Energy Outlook) ปี 2603 (“รายงานแนวโน้ม”) อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ณ กรุงปักกิ่ง รายงานฉบับนี้เป็นผลการวิจัยที่เปิดเผยต่อสาธารณะครั้งแรกของซิโนเปคเกี่ยวกับแนวโน้มพลังงานระยะกลางและระยะยาว นำเสนอมุมมองใหม่ในการวางแผนเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านและการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานและเคมีของจีน และอยู่ภายใต้บริบทเป้าหมายคาร์บอนคู่ (Dual Carbon) ของรัฐบาลจีน ที่มุ่งเป้าบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2603

รายงานแนวโน้ม ซึ่งเป็นโครงการของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจและการพัฒนาซิโนเปค (Sinopec Economics & Development Research Institute) คาดว่า การบริโภคพลังงานหลักของจีนจะแตะระดับสูงสุดที่ประมาณ 6.03 พันล้านตันของการใช้ถ่านหินมาตรฐานในระหว่างปี 2573-2578 และลดลงเหลือประมาณ 5.6 พันล้านตันในปี 2603 การปล่อยคาร์บอนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานคาดว่าจะแตะระดับสูงสุดที่ประมาณ 9.9 พันล้านตัน ภายในปี 2573 เมื่อไม่นับรวมการกักเก็บคาร์บอนจากการใช้พลังงานจากวัตถุดิบ และลดลงเหลือ 1.7 พันล้านตันในปี 2603 โดยบรรลุความเป็นกลางของคาร์บอนผ่านเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS) และคาร์บอนซิงค์ รวมถึงวิธีการอื่นๆ

รายงานฉบับนี้กล่าวถึงรายละเอียดการใช้พลังงานและการคาดการณ์การปล่อยคาร์บอนของจีนในช่วงสำคัญจนถึงปี 2603 โดยนำเสนอแนวคิด “สามเหลี่ยมสมดุลพลังงาน” จากงานวิจัยที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การพัฒนาพลังงานโลก ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพลังงาน เทรนด์สำคัญ และแนวทางการพัฒนาพลังงานในอนาคต

นอกจากนี้ รายงานยังเสนอแผนงานสำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของจีนตามแนวคิดสามเหลี่ยมพลังงาน ซึ่งอาศัยการจัดการความท้าทายด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่าน เน้นย้ำความเร่งด่วนของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียว และการประสานงานเป้าหมายการพัฒนา รายงานยังเน้นย้ำความสำคัญของการผนวกรวมทิศทางทั่วไป วัตถุประสงค์ และหลักการของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเข้ากับแนวทางการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

จ้าว ตง (Zhao Dong) ประธานของซิโนเปค กล่าวว่า “รายงานแนวโน้มเป็นความสำเร็จล่าสุดของซิโนเปค ในการสำรวจการพัฒนาพลังงานคุณภาพสูงในจีน และยังสะท้อนถึงข้อสังเกตและความเข้าใจของเราต่อกฎของวิวัฒนาการพลังงาน ด้วยการตัดสินอย่างเป็นระบบต่อแนวโน้มในอนาคตของการพัฒนาพลังงานจีน” พร้อมเสริมว่า “เราหวังทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ทั้งหมด เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและกระชับความร่วมมือรอบด้านให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมการวิจัยและผลลัพธ์ด้านพลังงานที่มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น และมีส่วนร่วมในการเร่งวางแผนและการสร้างระบบพลังงานใหม่ และรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ”

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของซิโนเปค

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1975332/image_1.jpg

1.jpg

Email

Media123