“เบื้องหน้าภูเขาผอเอ๋อ แม่น้ำสีหยกไหลไปทางทิศตะวันออก มองเห็นกวียืนอยู่บนหัวเรือไกลออกไป” คือความตอนหนึ่งจากหลิว จงหยวน (Liu Zongyuan) กวีสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งตอบจดหมายของ เฉา ซืออวี้ (Cao Shiyu) ขณะเดินทางผ่านอำเภอเซียงเซียน (Xiangxian) ทั้งนี้ ใต้เงื้อมภูเขาผอเอ๋อ (Po’e) คือเมืองโบราณอายุนับพันปีและหาดทรายขาวที่มีหอยขม ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสริมขึ้นใหม่ในเขตอวี้เฟิง (Yufeng) ของเมืองหลิ่วโจว (Liuzhou) ในฐานะที่เป็นพื้นที่สำคัญของการสืบทอดวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ในเมืองหลิ่วโจว เขตอวี้เฟิงได้ขุดค้นทรัพยากรในท้องถิ่น มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง พร้อมกับยึดมั่นในประเพณีและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างรอบด้าน เพื่อก้าวใหม่สู่การพัฒนาคุณภาพสูง

ในปี 2564 จำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 8,966,800 คน เพิ่มขึ้น 16.43% เมื่อเทียบเป็นรายปี ส่วนการบริโภคด้านการท่องเที่ยวมีมูลค่า 1.0181 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบเป็นรายปี สำหรับในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 จำนวนนักท่องเที่ยวและการบริโภคด้านการท่องเที่ยวครองอันดับหนึ่งในบรรดาอำเภอและเขตทั้งหมดของเมืองหลิ่วโจว นอกจากนี้ เขตอวี้เฟิงยังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ “ถิ่นกำเนิดแห่งวัฒนธรรมและศิลปะพื้นบ้านจีน” อีกทั้งยังเป็นเขตสาธิตการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง จากการเปิดเผยของสำนักประชาสัมพันธ์เขตอวี้เฟิง

ADVERTISEMENT

เน้นย้ำวัฒนธรรมที่เป็นจิตวิญญาณของท้องถิ่น

เขตอวี้เฟิงตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองหลิ่วโจว และเป็นถิ่นกำเนิดของมนุษย์หลิ่วเจียง (Liujiang Men) หนึ่งในมนุษย์ยุคโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในจีน โดยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีนัยสำคัญทางวัฒนธรรมมากมาย เขตอวี้เฟิงยังมีสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A รวม 11 แห่ง รวมถึงหลี่อวี้เฟิง (Liyufeng) ที่มียอดเขาและบ่อน้ำสีเขียว, พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ถ้ำไป่เหลียนตง (Bailiandong Cave Science Museum) ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน, พิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมหลิ่วโจว (Liuzhou Industrial Museum) ที่มีอายุนับศตวรรษ และนิคมอุตสาหกรรมบะหมี่หอยขมหลิ่วโจว (Liuzhou River Snail Rice Noodle Industrial Park) ซึ่งเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการมากมาย ขณะเดียวกัน เมืองหลี่หยง (Liyong) แลเมืองไป๋ซา (Baisha) ยังมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม ประกอบด้วยทุ่งหญ้าริมแม่น้ำ นกนานาชนิดบนสันทราย น้ำตก น้ำพุธรรมชาติ ธารน้ำใส และถ้ำ ทั้งนี้ เขตอวี้เฟิงใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และสืบสานจุดแข็งด้านทรัพยากรของพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของเมืองหลิ่วโจว นำมาบูรณาการในหลายมิติ ตลอดจนเน้นย้ำเอกลักษณ์ของ “วัฒนธรรมหอยขม” “วัฒนธรรมเพลงพื้นบ้าน” และ “วัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์”

ส่งเสริมความก้าวหน้าพร้อมผลักดันโครงการต่าง ๆ เป็นจุดสำคัญ

การพัฒนาจะมีคุณภาพเมื่อมีโครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เขตอวี้เฟิงมุ่งมั่นที่จะนำโครงการดังกล่าวมาเป็นจุดสำคัญ พร้อมส่งเสริมการสร้างโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับสูง ทุ่มลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และพัฒนาชุดโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีศักยภาพขับเคลื่อนและแผ่ขยายได้ในวงกว้าง ด้วยการดึงดูดการลงทุนและการสนับสนุน เขตอวี้เฟิงประสบความสำเร็จในการสร้างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ถ้ำไป่เหลียนตง, ห้องโถงนิทรรศการของหอศิลป์งานสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมโบฮีเนีย (Bauhinia Cultural Creativity Gallery) และสเนล สตรีท (Snail Street) ในเมืองโบราณเหยาปู (Yaobu Ancient Town) ของเมืองหลิ่วโจว ทั้งยังได้เปิดตัวสวนสนุกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5G+VR อย่างเซียงอวิ๋น สเนล พาร์ก (Xiangyun Snail Park) ตลอดจนเร่งสร้างโครงการต่าง ๆ เช่น สวนกีฬาอวี้เฟิง (Yufeng Sports Park), รีสอร์ตท่องเที่ยวนานาชาติทะเลสาบหว่อหลง (Wolong Lake International Tourist Resort) และถนนท่องเที่ยวหลงตู้ (Longdu Tourist Road) เพื่ออัดฉีดพลังขับเคลื่อนใหม่ ๆ ให้เศรษฐกิจ พร้อมสำรวจขอบข่ายใหม่ ๆ

เพิ่มชีวิตชีวาโดยเน้นที่คุณสมบัติเด่น

บะหมี่หอยขมเป็นอาหารที่พบได้ตามข้างทางทั่วเมืองหลิ่วโจว ในปี 2559 เขตอวี้เฟิงได้เริ่มโปรโมตการรับประทานปู และส่งเสริมสตรีทฟู้ดรองรับการผลิตในสเกลใหญ่และการสร้างแบรนด์ เพื่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมบะหมี่หอยขมหลิ่วโจว ปัจจุบัน นิคมแห่งนี้มีบริษัท 48 แห่งที่ทำธุรกิจผลิตบะหมี่หอยขม โดยมีกำลังการผลิตและจัดจำหน่ายวันละเกือบ 4 ล้านห่อ ขึ้นแท่นแหล่งผลิตบะหมี่หอยขมบรรจุห่อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน นิคมแห่งนี้ยังใช้อุตสาหกรรมเป็นสื่อกลางเพื่อเปลี่ยนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยเปลี่ยนผู้ที่มารับประทานอาหารให้เป็นนักท่องเที่ยว ขณะที่เขตอวี้เฟิงมุ่งบ่มเพาะวัฒนธรรมบะหมี่หอยขมและเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรม 4 เส้นทางเพื่อลองลิ้มชิมรสบะหมี่หอยขม เช่น ทัวร์แหล่งกำเนิด ทัวร์สัมผัสประสบการณ์ ทัวร์ระดับประเทศ เป็นต้น เพื่อนำเสนอพื้นเพทางประวัติศาสตร์ นัยทางวัฒนธรรม และประวัติความเป็นมาของบะหมี่หอยขมหลิ่วโจว พร้อมส่งเสริมอุตสาหกรรมบะหมี่หอยขมหลิ่วโจวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเผยแพร่เสน่ห์ทางวัฒนธรรมในคราวเดียวกัน

Email

Media123