วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์

CCTV+: คณะกรรมการกำกับดูแลวินัยจีน ออกแถลงการณ์ส่งเสริมพรรคฯ กำกับดูแลตนเองอย่างเต็มที่และเข้มงวด

หน่วยงานกำกับดูแลวินัยที่มีอำนาจสูงสุดในพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ได้ให้คำมั่นในแถลงการณ์ว่า การศึกษาและนำหลักการชี้นำจากการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20 ไปใช้ จะเป็นงานหลักทางการเมืองในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ เพื่อส่งเสริมให้พรรคฯ กำกับดูแลตนเองอย่างเต็มที่และเข้มงวด


แถลงการณ์ดังกล่าวได้รับการรับรองในการประชุมใหญ่ครั้งที่สองของคณะกรรมการกลางเพื่อการตรวจสอบวินัย (CCDI) ชุดที่ 20 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งมีขึ้นที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันจันทร์ถึงวันอังคารที่ผ่านมา

นายสี จิ้นผิง ผู้เป็นทั้งเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน และประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวและขึ้นแถลงครั้งสำคัญ

สุนทรพจน์ของปธน.สีในการประชุมครั้งนี้ได้รับการศึกษา และเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นแนวทางพื้นฐานสำหรับการพัฒนาโครงการใหม่อันยิ่งใหญ่ในการสร้างพรรคในยุคใหม่ ทั้งยังวางรากฐานรองรับการตรวจสอบและกำกับดูแลทางวินัยในการเดินทางครั้งใหม่ของจีนในยุคใหม่ พร้อมเรียกร้องให้สมาชิกพรรคทุกคนศึกษาและนำเจตนารมณ์ในสุนทรพจน์ของปธน.สีไปใช้

หน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลวินัยต้องศึกษาและนำหลักการชี้นำจากการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20 ไปใช้ โดยเป็นหน้าที่หลักทางการเมืองในระยะปัจจุบันและในปีต่อ ๆ ไป และเปลี่ยนการปฏิบัติตามหลักการชี้นำอย่างมีประสิทธิผลให้เป็นพลังขับเคลื่อนที่แข็งแกร่ง เพื่อยกระดับการตรวจสอบและกำกับดูแลวินัยในการเดินทางยุคใหม่อย่างมีคุณภาพ

การประชุมดังกล่าวได้ผลักดันข้อกำหนด 8 ประการด้วยกัน ดังนี้

ให้ความสำคัญกับการนำมติทางยุทธศาสตร์จากการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 ไปใช้ เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลทางการเมือง
ส่งเสริมการปรับปรุงระบบและกฎระเบียบในการปฏิรูปพรรคด้วยตนเอง
สร้างความมั่นใจว่าการตรวจสอบทางการเมืองเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
นำมติ 8 ข้อของคณะผู้นำพรรคฯ ไปใช้ปรับปรุงแนวปฏิบัติด้วยความอุตสาหะ จัดการกับพิธีการ ระบบราชการ สุขนิยม และความฟุ้งเฟ้อที่ไม่มีประโยชน์
ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อกวดขันวินัยของพรรค
เอาชนะการต่อสู้ที่ยากลำบากและยืดเยื้อเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน
เดินหน้าปฏิรูประบบตรวจสอบและกำกับวินัยเชิงลึก
และพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพแบกรับภาระหน้าที่ในการตรวจและกำกับดูแลระเบียบวินัยในการเดินทางครั้งใหม่ในยุคใหม่

ลิงก์: https://www.youtube.com/watch?v=qUSUK9dwD4s

Email

Media123