ไอฟุล คอร์ปอเรชั่น และบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ประสานความร่วมมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สานต่อกิจกรรม “Aihack Thailand 2022” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เปิดเวทีให้นิสิตประชันไอเดียการสร้างนวัตกรรมแบบเร่งด่วน (Hackathon) ด้าน AI / Machine Learning กับการพัฒนาซอฟต์แวร์และสร้างแบบจำลองโปรแกรม ด้วยโจทย์สุดท้าทาย “สร้างแบบจำลองคาดการณ์หนี้เสีย (NPL)” จากชุดข้อมูลสมมติ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เยาวชนไทย
เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ไอฟุล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้บริการด้านการเงินชั้นนำของญี่ปุ่น และบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด “เอมันนี่” (A money) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A money บัดดี้เรื่องเงิน” จัดกิจกรรม “Aihack Thailand 2022” การแข่งขันสร้างนวัตกรรมแบบเร่งด่วน (Hackathon) ด้าน AI / Machine Learning ภายใต้โจทย์ “สร้างแบบจำลองคาดการณ์หนี้เสีย” โดยมีกูรูผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศไทยและญี่ปุ่นให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาการแข่งขัน ณ อาคารเจริญวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
นายยูจิ ฟุคาดะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ
ให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการแข่งขันและรับมือให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงแบบ Double Disruption ทั้ง Digital Disruption รวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เป็นปัจจัยเร่งให้ทุกภาคส่วนต้องพัฒนาบุคลากรและองค์กร ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ จึงได้ร่วมสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน Aihack Thailand เวทีการแข่งขันสร้างนวัตกรรมแบบเร่งด่วน (Hackathon) ด้าน AI / Machine Learning เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสฝึกฝนจากโจทย์ในธุรกิจการเงิน และได้ทดลองออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมทั้งสร้างแบบจำลองโปรแกรมขึ้นมา โดยมีทีมงานที่เป็นกูรูด้านการเงินและเทคโนโลยีทั้งชาวไทยและญี่ปุ่นมาเป็นผู้ให้คำปรึกษา ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทั้งความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน
“Aihack เป็นการแข่งขันในรูปแบบ Hackathon ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ มหาวิทยาลัยเกียวโต กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นในปี 2019 และได้นำร่องจัดงาน Aihack Thailand ในปี 2021 สำหรับ Aihack Thailand 2022
เป็นการจัดงานในประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งทำให้ได้เห็นศักยภาพของเยาวชนไทยที่มีความรู้ความสามารถ
มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ดังนั้น การเปิดโอกาสหรือสร้างเวทีให้เยาวชน
คนรุ่นใหม่ได้ทดลองคิดและทดลองทำ จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษามีเวที
แสดงความสามารถ สั่งสมประสบการณ์ คำแนะนำและข้อเสนอแนะดี ๆ จากผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการ
เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต ซึ่งแต่ละทีมสร้างสรรค์ผลงานได้น่าสนใจมาก ๆ และ
มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง หากนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม Aihack Thailand สนใจที่จะมาฝึกงานกับบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุลฯ” นายฟุคาดะ กล่าว
สำหรับงาน Aihack Thailand 2022 ได้รับความสนใจและเสียงตอบรับที่ดี มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 45 คน รวม 12 ทีม ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น 2 วัน โดยในวันแรกเป็นการเปิดการแข่งขันและให้ทุกทีมรับโจทย์ไปวางแผนและเริ่มพัฒนาแบบจำลอง ส่วนวันที่ 2 ให้ผู้เข้าแข่งขันพัฒนาตัวแบบจำลองต่อเนื่องจนถึงเวลาที่กำหนด พร้อมนำเสนอผลงานให้คณะกรรมการพิจารณา โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม “Strawberry Salad” ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ทีม “Not Suitable for Weeb” รับเงินรางวัล 30,000 บาท และรางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่นำเสนอผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและมีไอเดียสร้างสรรค์ ได้แก่ ทีม “Suai” ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท
ผู้สนใจสามารถชมภาพบรรยากาศงาน Aihack Thailand 2022 และติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook: Aihack Thailand -AI Hackathon และ Instagram: aihackth

DSCF4213.1000kb.jpg

Email

mix and match communications