Honeywell UOP ได้รับเลือกให้เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีการดักจับคาร์บอนของ ปตท.สผ.

สำหรับโครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอนอาทิตย์ในแหล่งก๊าซอาทิตย์ในอ่าวไทย แม็ท สปาลด์ดิ้ง รองประธานและผู้จัดการทั่วไปของ Honeywell UOP เปิดเผยว่า SeparexTM เมมเบรน (Membrane) เทคโนโลยี ของ Honeywell UOP จะช่วยบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่จะเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกดักจับจากแหล่งกำเนิดโดยทางธรณีวิทยาจะถูกกักเก็บไว้ในชั้นหินใต้ดินและแหล่งก๊าซที่หมดศักยภาพในการผลิตแล้วอย่างถาวรได้แก่การฉีดเข้าไปในแหล่งก๊าซใกล้เคียงที่หมดศักยภาพแล้ว เทคโนโลยีของ Honeywell UOP จะนำเสนอโซลูชั่นที่ดีที่สุดที่จะปรับปรุงระบบที่มีอยู่เดิมในการเพิ่มความเข้มข้นให้กับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกดักจับจากแหล่งกำเนิดโดยใช้กระบวนการ เมมเบรน 2 ขั้นตอน โดยคำนึงถึงข้อจำกัดของแท่นก๊าซนอกชายฝั่ง เทคโนโลยีนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกู้คืนของไฮโดรคาร์บอนซึ่งอาจถูกเผาไหม้ ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการช่วยเพิ่มการผลิตไฮโดรคาร์บอนและเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการนอกเหนือจากการดักจับคาร์บอน

” ปัจจุบันนี้ ปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์จำนวน 15 ล้านตันต่อปีที่ได้ถูกดักจับและถูกกักเก็บหรือใช้ประโยชน์ผ่านความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการแก้ปัญหาด้านคาร์บอนไดออกไซด์ ของ Honeywell ปัจจุบัน Honeywell มีความสามารถในการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 40 ล้านตันต่อปีผ่านโครงการที่ติดตั้งทั่วโลก และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้นำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์นี้มาสู่โครงการการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (CCS) ซึ่งเป็นโครงการที่มีความสำคัญในประเทศไทยโดยร่วมกับ ปตท.สผ . การมีส่วนร่วมในโครงการนี้ เป็นผลมาจากความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่าง Honeywell กับ ปตท . สผ . และจากการขยายเทคโนโลยีการดักจับคาร์บอนของเราที่ติดตั้งอยู่ทั่วโลก เรามีความยินดีที่ความเชี่ยวชาญเหล่านี้จะมอบโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอนของแหล่งอาทิตย์ในประเทศไทย ” แม็ท สปาลด์ดิ้ง รองประธานและผู้จัดการทั่วไปของ Honeywell UOP Asia กล่าว

Honeywell UOP จะให้บริการด้านวิศวกรรมและให้คำปรึกษาสำหรับ Front End Engineering Design (FEED) และระยะต่อๆ ไปของโครงการ จนกระทั่งถึงกระบวนการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID) นอกจากนี้ บริษัทยังจะจัดหา SeparexTM Membrane Elements สำหรับโครงการนี้ นอกเหนือจากการให้การสนับสนุนในช่วงก่อนการว่าจ้างและการเริ่มต้นในเฟสต่อๆ ไปของโครงการ โดยโครงการนี้จะเป็นหนึ่งในการติดตั้งเชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดของ Honeywell สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และจะแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการนำเอาเทคโนโลยีการแปรรูปก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในเชิงพาณิชย์มาใช้ในการดักจับ และกักเก็บคาร์บอน

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ยังช่วยเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์โซลูชันการดักจับ คาร์บอนไดออกไซด์ ของ Honeywell และด้วยประสบการณ์เชิงพาณิชย์ที่มีมากกว่า 70 ปี รวมถึงความสามารถของเทคโนโลยี Honeywell ที่มีการปรับใช้ (ระบบเมมเบรนและระบบที่ใช้สารละลาย ประเภท Chemical และประเภท Physical) ในโครงการที่ติดตั้งต่างๆ ซึ่งช่วยให้สามารถดักจับ คาร์บอนไดออกไซด์ จากแหล่งกำเนิดก๊าซ ซึ่ง คาร์บอนไดออกไซด์ ที่ดักจับได้จำนวน 15 ล้านตันต่อปีนั้นได้ถูกนำมาใช้เพื่อการเพิ่มผลผลิตของน้ำมันที่ดียิ่งขึ้น

เกี่ยวกับ Honeywell

Honeywell (www.honeywell.com) ฮันนี่เวลล์ส่งมอบโซลูชั่นเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมทั่วโลก อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวกับการบินและอวกาศ เทคโนโลยีควบคุมสำหรับอาคารและอุตสาหกรรม และวัสดุที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เทคโนโลยีของเราช่วยให้เครื่องบิน ตึกอาคาร โรงงานผลิต ห่วงโซ่อุปทาน และคนงาน เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้น เพื่อทำให้โลกของเราฉลาดขึ้น ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และยั่งยืน สำหรับข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับฮันนี่เวลล์ โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ www.honeywell.com/newsroom

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความบางส่วนที่อาจถือเป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของมาตรา 21E ของกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ถ้อยแถลงทั้งหมดที่นอกเหนือจากถ้อยแถลงข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ที่กล่าวถึงกิจกรรม เหตุการณ์ หรือการพัฒนาที่เราหรือผู้บริหารของเราตั้งใจ คาดหวัง คาดการณ์ เชื่อหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตถือเป็นข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ข้อความดังกล่าวตั้งอยู่บนสมมติฐานและการประเมินบางอย่างที่ทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของเรา โดยพิจารณาจากประสบการณ์และการรับรู้เกี่ยวกับแนวโน้มในอดีต สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในปัจจุบัน การพัฒนาในอนาคตที่คาดไว้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เชื่อว่ามีความเหมาะสม ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่ปรากฏอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ยังขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สำคัญหลายประการ ไม่เพียงแต่ปัจจัยทางเศรษฐกิจ แต่ยังรวมถึงการแข่งขัน ปัจจัยทางภาครัฐและเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน ตลาด ผลิตภัณฑ์ บริการ และราคาของเรา ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวไม่ได้รับประกันถึงประสิทธิภาพในอนาคต และผลลัพธ์จริง การพัฒนา และการตัดสินใจทางธุรกิจอาจแตกต่างจากที่คาดไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว เราได้ระบุความเสี่ยงหลักและความไม่แน่นอนที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเราในแบบฟอร์ม 10-K และเอกสารอื่นๆ ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1984797/GettyImages_1311450507.jpg
คำบรรยายภาพ – โครงการนี้ช่วยเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์โซลูชันการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ของ Honeywell ด้วยประสบการณ์เชิงพาณิชย์ที่มีมากกว่า 70 ปี

HONEYWELL01.jpg

Email

media123