วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร ดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่5 ศึกษาดูงานไมโครซอฟท์

นางชนิกานต์ โปรณานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและปฏิบัติการ และนายสรุจ ทิพเสนา และนายโอม ศิวะดิตถ์ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ต้อนรับและบรรยายพิเศษหัวข้อ “Envision Our Future” ให้กับคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่5 อาทิ พ.ญ.ลลิตยา กองคำ ศ.นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ ดร.โชคชัย เอียมฤทธิไกร นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล ร้อยโท ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ น.ส.ธนียา นัยพินิจ นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล นพ.นพพร อนุกูลการกุศล เป็นต้น เพื่อศึกษาดูงาน ไมโครซอฟท์ฯ ที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์กรตัวเอง ซึ่งคณะผู้บริหารต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ณ บริษัท ไมโครซอฟท์ ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ เมื่อเร็วๆนี้

DSC_3995_resize.jpg

Email

PR_News