ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะรุ่นที่ 2 ศึกษาดูงาน Future Tales Lab

คุณสุณัฏฐา พงษ์เจริญ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคต ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะรุ่นที่ 2 จำนวน 46 คน อาทิ นายกฤษณะ วิสุทธิ์เศรษฐ์ นายกันตพัฒน์ เหลืองเจริญวัฒนา นายกำธร สร้อยพรรณา นายกิตติ พรหมประพันธ์ นายกิตติพงศ์ สอนสะอาด นายคเชนทร์ วงศ์ทิพย์ไพบูลย์ นายชัยณฤทธิ์ สิงห์ทอง นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายณพล ชยานนท์ภักดี จ่าเอกดิเรก เรียงทอง นางสาวทรรฐวิลี วิวัชร์ธนคุณ นายธาริน ตันติมูรธา นางสาวนภาพร พันธ์ศรีมังกร นายนิอันนุวา สุไลมาน นายบวร เหลืองคงทอง นายประภาส ลิ่มกังวาฬมงคล เป็นต้น ศึกษาดูงานถอดบทเรียน Future Tales Lab (ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา) ที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์กรตัวเอง ซึ่งคณะผู้บริหารต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ณ True Digital Park ถนนสุขุมวิท 101 เมื่อเร็วๆนี้

DSC_6239.JPG

Email

PR_News