มกราคม 30, 2023

รัฐบาลชาร์จาห์ยกย่องพันธมิตรต่าง ๆ ที่สนับสนุนงานไจเทกซ์ โกลบอล 2565 ด้วยโล่ประกาศเกียรติคุณ NFT ที่ใช้เทคโนโลยี SBT เป็นแห่งแรกของโลก

– ชาร์จาห์เป็นแห่งแรกในโ…

มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์” ให้ความรู้เรื่อง “ลิฟต์และบันไดเลื่อน” แก่นิสิต ม.เกษตรศาสตร์

คุณสันติพงษ์ บูรณกฤตยากรณ์ ผู้…