เวทานตะ อลูมิเนียม (Vedanta Aluminium) ผู้ผลิตอลูมิเนียมอันดับต้น ๆ ของโลก ไต่ขึ้นอันดับสองในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ของเอสแอนด์พี (S&P) ซึ่งประเมินบริษัทในอุตสาหกรรมอลูมิเนียมทั่วโลกเพื่อจัดอันดับประจำปีการเงิน 2564-2565 ส่งผลให้เวทานตะ อลูมิเนียม เป็นผู้ผลิตอลูมิเนียมที่มีความยั่งยืนที่สุดเป็นอันดับสองของโลก

บริษัทฯ ขยับขึ้น 2 อันดับจากเดิมอันดับที่ 4 ของโลกในการประเมินประจำปีการเงิน 2563- 2564 เวทานตะ อลูมิเนียม ได้คะแนนสูงในเกณฑ์สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ การรายงานด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายและระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตัวบ่งชี้แนวปฏิบัติด้านแรงงาน การพัฒนาทุนมนุษย์ การดึงดูดและการรักษาผู้มีความสามารถ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และผลกระทบทางสังคมต่อชุมชน

ADVERTISEMENT

นายราฮุล ชาร์มา ( Rahul Sharma) ซีอีโอประจำธุรกิจอลูมิเนียม เวทานตะ ลิมิเต็ด กล่าวว่า “อันดับของเราในดัชนี S&P DJSI ประจำปี 2565 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเรา ในการผนวกรวมหลักการความยั่งยืนเข้ากับห่วงโซ่คุณค่าของเราในทางโครงสร้าง ตั้งแต่การจัดหาไปจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ โดยมีการดำเนินการด้านสภาพอากาศเป็นศูนย์กลางในเส้นทางการเติบโตของเรา วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของเรามุ่งเน้นไปที่การลดคาร์บอนในการดำเนินงานของเรา เพิ่มปริมาณพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนพลังงานของเรา ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมเหตุสมผล เช่น น้ำ ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและพันธมิตรของเรา สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการของเสีย และผนึกกำลังกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อความยืดหยุ่นต่อสภาพอากาศ การได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตอลูมิเนียมที่มีความยั่งยืนเป็นอันดับสองของโลก สะท้อนถึงพันธกิจของเราในการ ‘เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน’ เพื่อพัฒนาโลก ผู้คน และชุมชนให้ดีขึ้น”

เวทานตะ อลูมิเนียม สนับสนุนความยั่งยืนในมิติสำคัญต่าง ๆ เช่น การลดคาร์บอนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ศักยภาพทางเศรษฐกิจ ซัพพลายเชน คุณภาพอากาศ การจัดการน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการของเสีย สุขภาพและความปลอดภัย ความเป็นเลิศของผู้คน สวัสดิการชุมชน ฯลฯ โดยบริษัทฯ เพิ่งเผยแพร่รายงานความยั่งยืนและรายงานฉบับแรกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อถ่ายทอดเส้นทางดังกล่าวอย่างครอบคลุม (สอดคล้องกับกรอบงานของคณะทำงานเพื่อพัฒนากรอบการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ) สำหรับปีการเงิน 2564-2565 โดยอ่านรายงานทั้งสองฉบับได้บนเว็บไซต์ของบริษัท https://vedantaaluminium.com/sustainability/sustainability-report/

เวทานตะ อลูมิเนียม ในเครือเวทานตะ ลิมิเต็ด (Vedanta Limited) เป็นผู้ผลิตอลูมิเนียมรายใหญ่ที่สุดของอินเดีย โดยเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมมูลค่าเพิ่มที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมหลัก บริษัทฯ มีโรงหลอมอลูมิเนียมระดับโลก รวมถึงโรงกลั่นอลูมินา และโรงไฟฟ้าในอินเดีย เพื่อบรรลุพันธกิจในการกระตุ้นการใช้งานอลูมิเนียมรูปแบบใหม่ ๆ ในฐานะ ‘โลหะแห่งอนาคต’ เพื่ออนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น www.vedantaaluminium.com

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

โซนาล ชอยธานี (Sonal Choithani)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการสื่อสาร
ธุรกิจอลูมิเนียม เวทานตะ ลิมิเต็ด
อีเมล: [email protected]
เว็บไซต์: www.vedantaaluminium.com

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1991983/Vedanta_Aluminium_Plant.jpg
โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/1991984/Vedanta_Aluminium_Logo.jpg

Email

Media123