ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดบ้านโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์เขาใหญ่ หลักสูตรอังกฤษสำหรับเด็ก ๆ อายุ 2-18 ปี

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์เขาใหญ่ จัดกิจกรรมเปิดบ้านให้เยี่ยมชมบรรยากาศได้วันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้สำหรับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และวันที่ 14 มีนาคมสำหรับชั้นเตรียมอนุบาล

พร้อมเปิดบ้านให้เยี่ยมชมทั้งบรรยากาศในห้องเรียนและสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้โดยรอบในโรงเรียน พบปะพูดคุยกับคุณครูผู้มากด้วยประสบการณ์ และค้นพบสิ่งที่ทำให้หลักสูตรอังกฤษทรงคุณค่าและเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดสำหรับบุตรหลานของท่าน

ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา: อายุ 6 – 18 ปี
วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา: 09:00 – 12:00 น.

ชั้นเตรียมอนุบาล: อายุ 2 – 5 ปี
วันที่: 14 มีนาคม 2566
เวลา: 09:00 – 12:00 น.

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
49, 49/1-3 ถ.ธนะรัชต์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
https://goo.gl/maps/qrww5Ci55CTf7aJN7

สอบถาม-พูดคุยกับเรา
สอบถามเพิ่มเติม: 093-126-2444
อีเมล: [email protected]

Email

Media123