ข่าวประชาสัมพันธ์

Beyond Training คว้ารางวัลมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัลมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจให้ ภก.คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด ผู้นำด้านการฝึกอบรมพัฒนาคนในองค์กรชั้นนำของไทย โดยรางวัลฯตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Good Governance Standards 2022) จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) เพื่อตอกย้ำองค์กรยึดมั่นคุณธรรม ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส” ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ Soft Skills ให้คนองค์กรได้เก่งงาน เก่งคน และทันโลก ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย กระชับ ใส่ใจผลลัพธ์ รวมถึงแผนการตลาดที่แข็งแรงและยั่งยืน ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆนี้

DSC212.jpg

Email

PR_News