วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาออนไลน์ 100% ของมหาวิทยาลัยเทย์เลอร์

มหาวิทยาลัยเทย์เลอร์ (Taylor’s University) ตระหนักถึงความต้องการของผู้เรียนที่อยากสำรวจแนวทางใหม่ ๆ อยากเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง จึงเปิดตัวหลักสูตรบัณฑิตศึกษาแบบออนไลน์ 100% ของมหาวิทยาลัยเทย์เลอร์ (Taylor’s 100% Online Postgraduate Programmes) อย่างเป็นทางการ โดยมีการออกแบบหลักสูตรจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สื่อสารแบบกำหนดเวลาเองได้นี้ รวมเนื้อหาขนาดพอเหมาะผ่านการเรียนรู้แบบแบ่งย่อยเนื้อหาเป็นส่วน ๆ เพื่อช่วยผู้เรียนยกระดับและเพิ่มพูนทักษะตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา

เพราะเราทราบดีว่าบุคคลวัยทำงานมักลังเลที่จะละทิ้งอาชีพของตนเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาต้องจัดการความสมดุลระหว่างการทำงาน ใช้ชีวิต และเรียน ดังนั้น หลักสูตรบัณฑิตศึกษาแบบออนไลน์ 100% ของเทย์เลอร์จึงมีความยืดหยุ่น ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบแบ่งย่อยเนื้อหาเป็นส่วน ๆ ซึ่งมีวิดีโอความยาวพอเหมาะและเนื้อหาที่มีการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบสำหรับการเรียนรู้

เทย์เลอร์ส ดิจิทัล (Taylor’s Digital) เป็นผู้ผลักดันโปรแกรมออนไลน์เต็มรูปแบบด้วยเงินลงทุน 5 ล้านริงกิตมาเลเซีย และใช้ความสามารถจากนักออกแบบการเรียนรู้ โปรแกรมเมอร์ และทีมภาพและเสียงที่มีประสบการณ์ เพื่อผลิตเนื้อหาการเรียนรู้แบบแบ่งย่อยอย่างพอเหมาะ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการอภิปรายโต๊ะกลม การประชุม และระบบสนับสนุนเฉพาะ เพื่อโต้ตอบกับเพื่อนร่วมหลักสูตรและอาจารย์ อีกทั้งยังได้สร้างเครือข่ายเฉพาะกับบรรดาผู้นำในวงการด้วย

หลักสูตรต่าง ๆ เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรครุศาสตร์ขั้นสูง ปริญญาโทด้านคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ปริญญาโทด้านการเรียนการสอน ปริญญาโทด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มีเปิดสอนใน 5 ภาคเรียนที่ต่างกันในเดือนมกราคม มีนาคม มิถุนายน สิงหาคม หรือตุลาคม

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพบว่าพนักงานมีความเหนื่อยหน่ายและมีส่วนร่วมในที่ทำงานลดลง ซึ่งส่งผลให้เกิดการลาออกครั้งใหญ่ จากการศึกษาของบริษัทแมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (McKinsey & Company) พบว่า 40% ของพนักงานทั่วโลกต้องการลาออกภายใน 3-6 เดือนข้างหน้าหากพวกเขาไม่พอใจกับงานที่ทำ นั่นหมายถึง นายจ้างควรต้องเสนอโอกาสให้พนักงานเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาตนเอง

“การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมและช่องว่างของความสามารถในระดับท้องถิ่นและระดับโลก ทำให้พนักงานในยุคนี้ต้องมีทักษะใหม่และความรู้หลากหลายสาขาเพื่อพัฒนาอาชีพ อย่างไรก็ตาม ผู้ใหญ่วัยทำงานต้องเผชิญกับความท้าทายด้านเวลาและการปรับตัวในการศึกษาต่อ หลักสูตรระดับบัณฑิตวิทยาลัยแบบออนไลน์ 100% ของเทย์เลอร์ ช่วยแก้ปัญหาที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเหล่านี้ เนื่องจากเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ศึกษาต่อผ่านเนื้อหาที่เหมาะสมและมีความยืดหยุ่นสูง ในขณะที่ยังคงรักษาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางสังคมที่ดี” ศาสตราจารย์ ดร.ประทีป แนร์ (Pradeep Nair) รองอธิการบดีและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทย์เลอร์ กล่าว

มหาวิทยาลัยเทย์เลอร์เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นสถาบันเพียงไม่กี่แห่งที่มีเครือข่ายภาคธุรกิจที่แข็งแกร่งในภูมิภาคนี้ มหาวิทยาลัยเทย์เลอร์มีชื่อเสียงในด้านความเป็นผู้นำในแวดวงการศึกษา โดยได้รับรางวัลคิวเอสระดับห้าดาว (QS 5 Stars) สำหรับการเรียนรู้แบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการรับประกันความสำเร็จของผู้เรียนหลังจากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทย์เลอร์

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1999404/Other_1.jpg

Email

Media123