วันศุกร์, พฤษภาคม 17, 2024
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์

เคหะสุขประชา ลงนามร่วมมือ ม.สงขลานครินทร์ ศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม

นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันใน “โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม” เพื่อการลงทุนและบริหารจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการบริหารทรัพย์สินรอการพัฒนา ให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมนำองค์ความรู้ ความเป็นมืออาชีพ และนวัตกรรมจาก ม.อ. มาใช้อย่างครอบคลุม ต่อยอดให้ชุมชนในพื้นที่เกิดความรู้ที่หลากหลายและเกิดการพัฒนาบนพื้นฐานการรักษ์โลก โดยมี นายวิศรุต สุธีศร, นายเขมทัตต์ พลเดช, นางสาววีรินทร์ อรวัฒนพันธุ์ ร่วมงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. เมื่อวันก่อน

capkhapsu01.jpg

Email

PR400