ข่าวประชาสัมพันธ์

มจพ. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards) โดยได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามโครงการของ สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย รวมถึงยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานหรือสถาบันทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจเอกชน ให้เป็นแบบอย่างองค์กรที่ดีในสังคม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เคยได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสเป็นเวลา 5 ปี ติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-2561 และในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 (ปี พ.ศ.2565) ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศที่ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสฯ มากที่สุดถึง 6 ครั้ง ประกาศผลการตัดสินเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

2.jpg.6.jpg

Email

ิิprkmutnb