ข่าวประชาสัมพันธ์

“บูกา” ปิดฉากปี 2565 โดยทำกำไรส่วนเกินได้น่าประทับใจ

บูกาลาปัก (Bukalapak) ยังคงเติบโตได้เป็นอย่างดี โดยมีมูลค่าดำเนินการรวม (TPV) ในไตรมาส 4 ปี 2565 เพิ่มขึ้น 20% เทียบรายปี แตะ 41.8 ล้านล้านรูเปียห์

ในไตรมาส 4 ปี 2565 นั้น มิตรา (Mitra) มีมูลค่าดำเนินการรวมเพิ่มขึ้น 17% เทียบรายปี แตะ 19.0 ล้านล้านรูเปียห์ และเพิ่มขึ้น 31% ในปีการเงิน 2565 แตะ 73.6 ล้านล้านรูเปียห์ จากปีก่อนหน้านั้น โดย ณ ปลายเดือนธันวาคม 2565 มิตรามีจำนวนผู้ลงทะเบียนอยู่ที่ 16.1 ล้านราย เทียบกับ 11.8 ล้านราย ณ ปลายเดือนธันวาคม 2564

รายได้ของบูกาลาปักในไตรมาส 4 ปี 2565 เพิ่มขึ้น 97% เทียบรายปี แตะ 1.029 ล้านล้านรูเปียห์ ส่วนรายได้ตลอดทั้งปีการเงิน 2565 เพิ่มขึ้น 94% เทียบรายปี แตะ 3.618 ล้านล้านรูเปียห์ ขณะที่รายได้ของมิตรา บูกาลาปัก (Mitra Bukalapak หรือ MBL) ในไตรมาส 4 ปี 2565 เพิ่มขึ้น 63% เทียบรายปี แตะ 5.22 แสนล้านรูเปียห์ ส่วนตลอดทั้งปีการเงิน 2565 นั้น มิตรา บูกาลาปัก มีรายได้เพิ่มขึ้น 141% เทียบรายปี แตะ 1.969 ล้านล้านรูเปียห์ ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้จากมิตรา บูกาลาปัก ต่อรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเดิม 44% เป็น 54% ในปีการเงิน 2565

บริษัทฯ ยังคงมุ่งผลักดันกำไรให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป พร้อมคุมการใช้จ่ายในคราวเดียวกัน โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ไม่รวมการจ่ายค่าตอบแทนเป็นหุ้น ต่อมูลค่าดำเนินการรวมนั้น อยู่ที่ 0.9% ในปีการเงิน 2565 เทียบกับ 1.1% ในปีก่อนหน้านั้น

กำไรส่วนเกินโดยรวมของบูกาลาปัก ซึ่งคำนวณเป็นกำไรขั้นต้นหลังหักต้นทุนด้านการขายและการตลาด (S&M) แล้ว เพิ่มขึ้นจาก -0.1% ของมูลค่าดำเนินการรวมเมื่อไตรมาส 4 ปี 2564 เป็น 0.2% ของมูลค่าดำเนินการรวมในไตรมาส 4 ปี 2565 ขณะที่กำไรส่วนเกินของธุรกิจมาร์เก็ตเพลส (Marketplace) เพิ่มขึ้นจาก 0.3% ของมูลค่าดำเนินการรวมในธุรกิจมาร์เก็ตเพลสเมื่อไตรมาส 4 ปี 2564 เป็น 0.6% ของมูลค่าดำเนินการรวมในธุรกิจมาร์เก็ตเพลสในไตรมาส 4 ปี 2565 ส่วนกำไรส่วนเกินของมิตรา เพิ่มขึ้นจาก -0.5% ของมูลค่าดำเนินการรวมในธุรกิจมิตราเมื่อไตรมาส 4 ปี 2564 เป็น -0.3% ของมูลค่าดำเนินการรวมในธุรกิจมิตราในไตรมาส 4 ปี 2565

บูกาลาปักมี Adjusted EBITDA (กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย) อยู่ที่ติดลบ 2.35 แสนล้านรูเปียห์ในไตรมาส 4 ปี 2565 โดยมีอัตราส่วน Adjusted EBITDA ต่อมูลค่าดำเนินการรวมเพิ่มขึ้นจาก -1.1% ต่อมูลค่าดำเนินการรวมเมื่อไตรมาส 4 ปี 2564 เป็น -0.6% ต่อมูลค่าดำเนินการรวมในไตรมาส 4 ปี 2565 ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 1.760 ล้านล้านรูเปียห์ในปีการเงิน 2565 เพิ่มขึ้น 203% จากที่เคยขาดทุนจากการดำเนินงาน 1.709 ล้านล้านรูเปียห์เมื่อปีการเงิน 2564 รายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้หลัก ๆ มาจากการบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอันเป็นผลจากการลงทุนในอัลโล แบงก์ (PT Allo Bank Tbk) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกำไรสุทธิ 1.978 ล้านล้านรูเปียห์ในปีการเงิน 2565 เพิ่มขึ้น 218% จากที่เคยขาดทุนสุทธิ 1.676 ล้านล้านรูเปียห์เมื่อปีการเงิน 2564

แม้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปีการเงิน 2565 แต่เราก็จะยังคงให้ความสำคัญกับ Adjusted EBITDA ต่อไป

บูกาลาปักยังคงมีสถานะทางเงินทุนแข็งแกร่ง โดยมีเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และการลงทุนที่มีสภาพคล่องรวม 20.3 ล้านล้านรูเปียห์ รวมถึงพันธบัตรรัฐบาลและกองทุนรวม ณ ไตรมาส 4 ปี 2565 และเมื่อประเมินจากรายได้ดอกเบี้ยเฉลี่ยรายไตรมาสและ EBITDA รายไตรมาสที่เพิ่มขึ้นแล้ว บูกาลาปักก็น่าจะดำเนินกิจการโดยไม่มีรายได้ (cash runway) ได้นานกว่า 50 ปี

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2042870/MBL___Juragan_Mia.jpg

Email

Media123