เฮงลิสซิ่ง ร่วมเปิดเทศกาลเฉลิมฉลองเทศกาลไพรด์ หรือ Pride Month ขับเคลื่อนสิทธิความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศในสังคม ผลักดันให้เกิดความเสมอภาคของชาว LQBTQ+ ในปีนี้ได้ร่วมเดินขบวนรณรงค์ Pride Parade ด้วยเฮงลิสซิ่งได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในสถานที่ทำงาน ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในที่ทำงาน เปิดโอกาสในการจ้างงาน และมีการปฏิบัติอย่างเสมอภาค ยอมรับความหลากหลาย พร้อมสร้างวัฒนธรรมในที่ทำงานแบบเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเคลื่อนขบวนจากพุทธสถานเชียงใหม่ ผ่านย่านไนท์บาซาร์ ถนนลอยเคราะห์ ไปสิ้นสุดยังประตูท่าแพ และร่วมออกบูธสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวนกว่า 2,000 ขวด

เทศกาล Chiang Mai Pride 2023 ในปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อ Beyond Gender : Pride United : Celebrating Diversity, Embracing Unity ภายในงานประกอบด้วย การเดินขบวนรณรงค์ การแถลงการณ์ข้อเรียกร้องของผู้มีความหลากหลายทางเพศ การจัดพิธีสมรสของคู่รัก LGBTQANs+ การประกวด CM Pride Ambassador 2023 และกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ อีกมากมาย ให้กับผู้มาร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานกิจกรรม ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

DSC01231-2-Custom.jpg

Email

วิฐิติ ขระเขื่อน