ข่าวประชาสัมพันธ์

2 ดาราสาวสายบุญ รวมพลังชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพ เทศน์มหาชาติฯ เพื่อการศึกษาน้องๆเด็กพิเศษฯ

          เมื่อเอ่ยถึงโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ คงทราบกันแล้วว่าโรงเรียนได้จัดตั้งขึ้นเพื่อการศึกษาและฝึกอาชีพให้กับเด็กพิเศษ ซึ่งมีทั้งเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก   โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างไร โดยมี มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นองค์กรการกุศลที่ดูแลบริหารจัดการ โดยได้ความช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆหรือผู้มีจิตศรัทราทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ทางโรงเรียนเองก็ต้องการส่งเสริมศักยภาพเด็กเหล่านี้ได้พึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอิสระในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งปัจจุบันมีเด็กพิเศษฯกว่า 170 คน ที่อยู่ในความดูแลของโรงเรียน ที่ต้องจัดการศึกษา อบรม รวมทั้งส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับน้องๆเด็กพิเศษได้อย่างมีคุณภาพ

          ดังนั้น เพื่อเป็นการระดมทุนเพื่อการศึกษาแก่น้องๆเด็กพิเศษที่อยู่ในการดูแลของโรงเรียนเด็กพิเศษ คุณพ่อเรย์  และศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่  จึงได้จัด “เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา” ขึ้น ในโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกำหนดให้มีการเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก  ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคมนี้ ณ หอประชุมบัวหลวง ศูนย์ประชุมมหาไถ่  พัทยา ชลบุรี  ในการนี้ได้รับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตร ถวายประธานสงฆ์ ด้วย  ทั้งนี้จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทราร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ มหากุศล  เพื่อการศึกษาและฝึกอาชีพเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ ได้ตั้งแต่วันนี้ที่มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ

          งานกุศลแบบนี้เราได้เห็น 2 ดาราสาวสายบุญ ที่มาเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ มหากุศล  เพื่อการศึกษาและฝึกอาชีพเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์  ในครั้งนี้ คือ แพนเค้ก -ดร.เขมนิจ จามิกรณ์  และ จอย – ดร.ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

          @แพนเค้ก -ดร.เขมนิจ จามิกรณ์   นางเอกสวยรวยคุณภาพของคนไทย  “แพนเคยได้ยินมาว่าหากใครฟังเทศน์มหาชาติครบ 13 กัณฑ์และดำเนินชีวิตตามหลักธรรมะจะได้รับผลดี 3 ชั้น คือ 1. ชาตินี้ชีวิตจะสุขเย็น ดังเช่นอริยะชนเพราะมีธรรมะรักษา 2. ครั้นแตกกายทำลายขันธ์จะมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้า 3.จะได้พบพระศาสนาของพระศรีอริยเมตตรัยในอนาคต  และผู้ฟังก็จะมีจิตใจที่ดี การทำบุญฯและร่วมบูชาเทศน์แต่ละกัณฑ์จะส่งผลตามจิตที่ปรารถนา…. แพนเองในฐานะชาวพุทธ ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นเจ้าภาพในงานเทศน์มหาชาติฯกันนะคะ เพราะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมศาสนาแล้ว เรายังได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือน้องๆที่อยู่ในการดูแลของโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ ทั้งส่งเสริมการศึกษาและอาชีพฯด้วยคะ”

          @ จอย –  ดร. ศิริลักษณ์ ผ่องโชค  นักแสดงสาวคุณภาพแห่งวงการอีกคน  “ปกติจอยและครอบครัวก็ชอบทำบุญกันอยู่แล้ว  ไม่ว่าจะเป็นวัด มูลนิธิ หรือโรงเรียน ฯลฯ และหนึ่งในนั่นคือโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ ที่ดูแลเด็กพิเศษฯกว่าร้อยคน ซึ่งเราควรให้โอกาสด้านการศึกษากับน้องๆเพื่อเขาจะได้เติบโตอย่างมีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  ตอนนี้เป็นโอกาสดีที่ทุกคนสามารถช่วยเหลือน้องๆ ได้เช่นกัน  ผ่านการเป็นเจ้าภาพในงานเทศน์มหาชาติฯ  จอยขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นเจ้าภาพฯในครั้งนี้ด้วยกันนะคะ”

           ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทราร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ “เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก” เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการได้แล้วตั้งแต่วันนี้หรือสอบถามได้ที่  นางอัจจิมา  ชวลิตธำรง โทรศัพท์ 081 723 5949 หรือ 038 411 384  หรือบริจาคได้ที่บัญชี โรงเรียนเด็กพิเศษพ่อเรย์ ประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 591-6-00135-5  และใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สำหรับโครงการ เจ้าภาพเทศน์มหาชาติ มหากุศล  เพื่อการศึกษาและฝึกอาชีพเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์  จัดโดยความร่วมมือของศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่  ในมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาการคนพิการ บางละมุง จ.ชลบุรี คณะสงฆ์ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง)  นายกเมืองพัทยา และชุมชนในเขตเมืองพัทยา

117814.jpg

Email

PR_News