ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดงานรำลึกครบรอบ 20 ปี คุณพ่อเรย์…

             นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานพิธีเปิดหน่วยบริการ “ลูกพ่อเรย์เพื่อสังคม” ภายใต้โครงการ “รำลึก 20 ปี หลวงพ่อเรย์ : สืบสานจิตตารมณ์เพื่อเด็กและคนพิการ” จัดขึ้นเพื่อรำลึก 20 ปี คุณพ่อเรย์ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงชีวิตและคุณงามความดีของคุณพ่อเรย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานเพื่อเด็กและคนพิการ ซึ่งเน้นด้านการศึกษาของคนพิการสู่การมีงานทำที่ยั่งยืน โดยมี พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี บาทหลวงสุขุม ธนะสิงห์ อธิการคณะพระมหาไถ่ พัทยา น.ส.จันจิรา ไทยบัณฑิตย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี  นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ ผู้จัดการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ  เป็นต้น ร่วมเปิดงานฯ ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้

ภาพสังคม-2_resize.jpg

Email

PR_News