นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ดั๊บเบิ้ล เอ เป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตรรับรองฉลากเขียว (Green Label) ในงาน “30 ปี TEI ก้าวไปกับภาคี สู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” จาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยการรับรองในครั้งนี้เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มกระดาษพิมพ์เขียนภายใต้แบรนด์ในเครือดั๊บเบิ้ล เอ ที่ได้รับมาแล้วอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี ซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันและสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานที่คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งมอบคุณค่าจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป โดยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2050

10.23-ภาพข่าวได้รับรอง-Green-Label-ต่อเนื่อง.jpg

Email

da1991