นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของโครงการบ้านเคหะสุขประชา และพื้นที่การประกอบอาชีพทั้ง 6 รูปแบบหลัก รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในชุมชน ให้เกิดการพัฒนาสร้างระบบเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงแต่ละชุมชมไว้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้คนได้ในทุกมิติ โดยมี นายจรูญรัฐ ปิงคลาศัย, นางสุวรรณา หรรษาจารุพันธ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ณ สำนักงานใหญ่ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ หลักสี่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Pic2.jpg

Email

PR400