องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development : TBCSD) นำโดย นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ได้ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร และ องค์กรสมาชิก TBCSD เดินหน้าจัดงานสัมมนาประจำปี พ.ศ. 2566 (TBCSD Annual Event 2023) เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี TBCSD บนเส้นทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเครือข่ายภาคธุรกิจไทย เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ในฐานะเครือข่ายธุรกิจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติต่าง ๆ สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของประเทศให้ก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจน ยังเป็นโอกาสอันดีที่องค์กรพันธมิตรและองค์กรสมาชิก TBCSD จะร่วมกันประกาศจุดยืนครั้งสำคัญในโอกาสครบรอบ 30 ปี ในการเป็นผู้นำของภาคธุรกิจไทยด้านความยั่งยืนที่ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและตอบโจทย์ทิศทางการพัฒนาของประเทศ เพื่อร่วมสนับสนุนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภายในงานพบกับปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความท้าทายในการยกระดับมาตรฐานองค์กรภาคธุรกิจไทยไปสู่องค์กรต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำ เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่ความยั่งยืน” โดย พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน โดย องค์กรพันธมิตรและองค์กรสมาชิก TBCSD, การนำเสนอกลยุทธ์สำคัญในการมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน จากผู้บริหารระดับสูงของสมาชิก TBCSD จำนวน 3 องค์กร โดย นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ Deputy Chief Executive Officer บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จํากัด (มหาชน) และ นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน), พิธีส่งมอบตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร TBCSD พร้อมการนำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนงาน TBCSD ปี 2567 โดย คณะกรรมการบริหารองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และพิธีแสดงความมุ่งมั่นร่วมกัน โดยองค์กรพันธมิตร และองค์กรสมาชิก TBCSD โดยมีกำหนดจัดงานสัมมนาประจำปี พ.ศ. 2566 (TBCSD Annual Event 2023) ขึ้น ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.30 – 20.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A, B และ C โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

สำหรับผู้สนใจร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำและยั่งยืน สามารถรับชมออนไลน์หรือติดตามความคืบหน้าผ่านทาง Facebook Live : Thailand Environment Institute Foundation : TEI

1.jpg

Email

PR Team