วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดั๊บเบิ้ล เอ ชวนคนไทยปิดไฟพร้อมกัน 1 ชั่วโมง ลดโลกร้อน วันเสาร์ที่ 23 มี.ค.นี้

       ดั๊บเบิ้ล เอ เชิญชวนคนไทยปิดไฟพร้อมกันทั่วโลก กับกิจกรรม “Earth Hour 2024” ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 20.30 – 21.30 น. เพื่อแสดงพลังรักษ์โลกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและรู้คุณค่า รวมทั้งช่วยลดปัญหาโลกร้อนอีกด้วย เช่น ปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็น ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน นอกจากนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ยังได้รณรงค์ให้พนักงานและชุมชนโดยรอบ ร่วมปิดไฟพร้อมกันในวันดังกล่าว รวมถึงแจกสติ๊กเกอร์ประหยัดไฟ เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์พลังงาน รักษ์โลก ทั้งนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตลอดกระบวนการผลิต พร้อมทั้งประกาศเป้าหมายสู่องค์กรลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปีค.ศ.2050 รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้ ESG ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลที่ดี

ภาพข่าว-EH-2024.jpg_RE.jpg

Email

da1991