ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร เข้าร่วมรับมอบตราสัญลักษณ์ “มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย” (TMVS) ในงาน MICE Standard Day 2024

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 นายนาวิน แก้วทิพยเนตร์ (คนซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเบส์ เวสเทิร์น จตุจักร เข้าร่วมงาน MICE Standard Day 2024 พร้อมเข้ารับมอบตราสัญลักษณ์ “มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย” (Thailand MICE Venue Standard: TMVS) ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event Venue) จากสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร

โดยพื้นที่ที่ได้รับรองมาตรฐาน ได้แก่ “เดอะ การ์เด้น” (กรีน เอเรีย) ซึ่งเป็นสวนสวยขนาด 1 ไร่ สามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ มาตรฐานดังกล่าวใช้ยืนยันว่า โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร เป็นสถานที่จัดงานอีเวนท์ งานออแกไนซ์ งานจัดเลี้ยง งานแต่งงาน ตลอดจนงานต่างๆ มีความเหมาะสมตามมาตรฐานการจัดงานในระดับสากล เพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจ MICE ในไทยให้กับกลุ่มนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

โรงแรมเบสท์-เวสเทิร์น-จตุจักร-เข้าร่วมรับมอบตราสัญลักษณ์-TMVS_1.jpg

Email

วนิดา ทองวงศ์ษา