ข่าวประชาสัมพันธ์

เอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ขับเคลื่อนการคัดแยกขยะ ในโครงการ “ขยะ..สร้างสุข”

ธุรกิจขนส่งทางบก เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) โดยบริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ร่วมส่งมอบขยะรีไซเคิล อาทิ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว อลูมิเนียม ขยะพลาสติก ฯลฯ แก่ตัวแทนชุมชนบ้านระหารและบ้านนาผักขวง ต.กำเนิดนพคุณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้โครงการ “ขยะสร้างสุข” ซึ่งเป็นโครงการที่เอสวีแอล กรุ๊ป ส่งเสริมให้พนักงานคัดแยกขยะและนำไปบริจาคแก่ชุมชน โดยขยะดังกล่าวฯ ทั้ง 2 ชุมชน จะรวบรวมนำไปขาย เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ เพื่อร่วมเติมเต็มคุณภาพชีวิตให้พี่น้องชาวบางสะพาน

ภาพข่าว-SVL-Group.jpg

Email

นภาพร พูลนาค