วันศุกร์, พฤษภาคม 17, 2024
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์

เฮงลิสซิ่ง ร่วม “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ครั้งที่ 4 จ.เชียงใหม่

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมออกบูธให้คำปรึกษา และไกล่เกลี่ยหนีสินแก้ลูกหนี้รายย่อยกว่า 17,000 ราย รวมทุนทรัพย์มากกว่า 820 ล้านบาท ใน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ครั้งที่ 4 จ.เชียงใหม่ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม

โดย “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2567 จัดขึ้นเพื่อไกล่เกลี่ยหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชน อาทิ หนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หนี้เช่าซื้อรถยนต์ หนี้สินข้าราชการ หนี้บัตรเครดิตและหนี้สินอื่นๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน และลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการให้ความรู้ทางกฎหมายและความรู้ทางวินัยการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. และหนี้สินอื่นๆ เพื่อช่วยลดปัญหาหนี้สินครัวเรือน และทำให้ประชาชนมีอิสระทางการเงินมากขึ้น

Cover.jpg

Email

กษิดิศ อรินใจ