บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพของคนใน ชุมชน มอบน้ำดื่มสำหรับบริการกลุ่มเสี่ยงที่เข้ารับบริการตรวจคัดกรองวัณโรคโดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันคะยอม จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา เฮงลิสซิ่ง ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม “น้ำเฮง น้ำใจ” ขนาด 250 มล. จำนวน 600 ขวด เพื่อบริการแก่ประชาชนบ้านสันคะยอมกลุ่มเสี่ยงวัณโรคทั้ง 7 กลุ่ม จำนวน 500 คน ที่ รอรับบริการคัดกรองตรวจเอกซเรย์ปอด โดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ทั้งนี้วัณโรค ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับ โลก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญ เฝ้าระวัง และตรวจคัดกรองโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เพื่อจะได้สามารถทำการรักษาตัวได้ทันเวลา ลดจำนวนผู้ป่วยวันโรค และลดการสูญเสียชีวิตจากอาการป่วยด้วยวัณโรคต่อไป

Cover-web.jpg

Email

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)