นายภาคิน ภู่ประเสริฐ Head of Strategy Department โรงพยาบาลพระรามเก้า พร้อมด้วย นางสาวรัชนี แสนศิลป์ชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แรบบิท แคช จำกัด ร่วมมือเปิดโครงการปลดล็อกช่วยเหลือพนักงานที่มีปัญหาด้านการเงินแบบฉุกเฉิน ผ่านสินเชื่อสวัสดิการ Rabbit Cash Sustainability โดยโรงพยาบาลพระรามเก้ามุ่งเน้นให้ความสำคัญกับบุคลากรที่เป็นฟันเฟืองขององค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การเป็นส่วนช่วยเหลือพนักงานด้านการเงินจะส่งผลให้พนักงานมีสภาวะจิตใจที่ดี และทำงานอย่างมีความสุข โรงพยาบาลจึงอยากดูแลช่วยเหลือพนักงานที่อาจมีปัญหาด้านการเงินแบบฉุกเฉินได้มีทางออก โดยมี นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา, นายเนลสัน เหลียง ร่วมงานด้วย ณ ร้านอาฟเตอร์ ยู อาคารยูนิคอน พญาไท เมื่อวันก่อน

Pic2.jpg

Email

PR400