วันศุกร์, พฤษภาคม 17, 2024
Latest:

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์

สคส. รับมอบแพลตฟอร์มภาครัฐฯ GPPC เพื่อยกระดับมาตรฐานการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล อย่างมั่นคงและปลอดภัย

นายประเสริฐ จันทรรวง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

สดช. จับมือ สคส. เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐฯ GPPC สร้างความรู้ สร้างสมดุลใช้ประโยชน์-รักษาสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคล อย่างเท่าเทียม

หน่วยงานภายใต้สังกัด

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

PDPC ร่วมกับ 3 องค์กรใหญ่ภาคการเงิน จัดสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “การป้องกันและรับมือข้อมูลรั่วไหล” ภายใต้หน่วยงานกำกับดูแล

เมื่อวันที่ 31 ตุลาค

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

PDPC ผนึก 3 องค์กรสื่อมวลชนไทย จัดอบรมความรู้กฎหมาย PDPA สำหรับสื่อฯ ส่งเสริมการนำเสนอข่าวไม่ละเมิด ส่งต่อความเข้าใจถึงสังคมในวงกว้าง

สำนักงานคณะกรรมการคุ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

สคส. เร่งเครื่องเดินหน้าให้ความรู้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA กับจังหวัดกาญจนบุรี แก่พ่อเมือง และ หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานคณะกรรมการคุ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

PDPC ร่วมกับ สดช. จัดอบรมสัมมนาออนไลน์ Full Digital Transformation : Trust and Confidence with PDPA ในวันที่ 19 ก.ย. 66 #เข้าร่วมฟรี

สำนักงานคณะกรรมการคุ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

PDPC จัดสัมมนาการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสื่อมวลชน กับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

สคส. ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย PDPA ระดับอุดมศึกษา “PDPA Challenge 2023 by Krungthai x PDPC”

สำนักงานคณะกรรมการคุ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

PDPC ร่วมกับ สวทช. จัดอบรมสัมมนาออนไลน์ Decoding PDPA : Journey through Research, Tech, and Real Life ในวันที่ 28 ส.ค. 66 #เข้าร่วมฟรี

สำนักงานคณะกรรมการคุ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

PDPC ร่วมเสวนาหัวข้อ “PDPA in Action, Lesson Learned” ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมดิจิทัลรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (SOE-D)

ดร. สุนทรีย์ ส่งเสริ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

PDPC ร่วมกับ NCSA จัดอบรมสัมมนาออนไลน์ “Cybersecurity & Data Protection” ชวนคนไทยตื่นรู้ความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 25 ก.ค. 66 นี้ #เข้าร่วมฟรี

สำนักงานคณะกรรมการคุ

Read More