กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โฮมโปร จับมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างขนส่ง ให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่

นายชัยยุทธ กรัณยโสภณ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ไดกิ้น ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ

มร.ไดสุเกะ มุราคามิ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ไดกิ้น จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดฝึกอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรเทคโนโลยีการกู้คืน สารทำความเย็นจากระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน

นายเจษฎา ทรัพย์เจริญ

Read More