MOU

ข่าวประชาสัมพันธ์

PDPC จับมือ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมลงนามความร่วมมือ ผลิตและพัฒนาสื่อ สร้างสรรค์ ปลอดภัย เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นายศิวรักษ์ ศิวโมกษธ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

โฮมโปร เซ็น MOU “กฟผ.” จัดกิจกรรม “ร่วมรักษ์โลก ร่วมรักษ์พลังงาน ร่วมใช้ตู้เย็นฉลากเบอร์ 5 แบบใหม่”

นายวรวุฒิ ลิมป์แสงทอ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

โฮมโปร จับมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างขนส่ง ให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่

นายชัยยุทธ กรัณยโสภณ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ไดกิ้น จับมือ “เด็นโซ่” เซ็น MOU ติดตั้งโซลูชั่นอากาศสะอาด พร้อมร่วมแรงสร้างความยั่งยืน สู่เป้าหมายสูงสุด Net Zero ปี 2050

นายอะคิโนริ อะตาราชิ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

“รพ.พระรามเก้า” จับมือพันธมิตร “SensAI” ร่วมพลิกวงการ สู่เทคโนโลยีตรวจคุณภาพการนอนเพื่ออนาคต

นายแพทย์วิทยา วันเพ็

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

“เคหะสุขประชา” ลงนามความร่วมมือ “เอ็นที” วางโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้เช่าครอบคลุมมิติการอยู่อาศัย-การทำงาน

บริษัท เคหะสุขประชา

Read More