สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ. MOA กับ ASSIST เพื่อจัดหาอุปกรณ์สำหรับ “ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการฯ และพลังงานทดแทนสมัยใหม่”

ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภ

Read more

ศูนย์ทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ (KMUTNB-TEPC) เปิดรับสมัครสอบวัดผลภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก

ศูนย์ทดสอบวัดความสาม

Read more

อาจารย์ วิศวะ มจพ. พัฒนาอุปกรณ์สวมตลับลูกปืนเน้นฟังก์ชั่นขดลวดเหนี่ยวนำความร้อน

ผลงานของ ผศ.พิพิถนนท

Read more

อาจารย์ วทอ.มจพ. สร้างนวัตกรรมเครื่องคัดแยกดอกดาวเรือง ลิขสิทธิ์แห่งแรกของคนไทย

ผศ.ขวัญชัย เสวีนันท์

Read more

ศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม มจพ. จัดบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย

ผศ.ดร. สราวุฒิ สืบแย

Read more

สุดปัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คว้าอันดับ 9 มหาวิทยาลัยไทย และอันดับ 501-600 ของเอเชีย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ. เปิดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น EEC Type B

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโ

Read more

“ต้นข้าว” น.ศ. แลกเปลี่ยน วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. เผยชอบโลจิสติกส์ เพราะมันคือหัวใจของระบบการจัดการการส่งสินค้า

นายสรวิศ โรจนเกษม ชื

Read more

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ. ร่วมกับ บ.เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด สัมมนาวิชาการ “S. Super Campus Tour” ครั้งที่ 15

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโ

Read more