มจพ. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. “64 ปี มจพ. นวัตกรรมวิถี สู่เทคโนโลยีที่ยั่งยืน” เดินเรื่องด้วยภาพ

ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉ

Read more

คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. ประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการรับรองวิชาชีพ กว. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5 ปี

ดร.ปิยะ กรกชจินตนากา

Read more

มจพ. จัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. “64 ปี มจพ. นวัตกรรมวิถี สู่เทคโนโลยีที่ยั่งยืน” ชมกิจกรรมผ่าน ONLINE

เนื่องในโอกาสที่มหาว

Read more

คณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลชนะเลิศ สื่อการเรียนรู้ต้นแบบ จากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

ผลงาน “ห้องเรียนแปรร

Read more

“DNS” คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท-เอก ภาคการศึกษาที่ 1/2566

ภาควิชาการบริหารเครื

Read more

อ. มจพ. รับโล่พระราชทานรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2565

รศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิ

Read more

ทีมนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. สุดปังกวาด 5 รางวัลการประกวดหนังสั้น

ทีมนักศึกษาจากภาควิช

Read more