ศูนย์หัวใจโลกจับมือกลุ่มพันธมิตรเพื่อการสูงวัยระดับโลก เผยแพร่เอกสารแสดงจุดยืนเกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจและวาระการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะ

กลุ่มพันธมิตรเพื่อกา

Read more

ซาฟลอน สวัสดิ์ อินเดีย แต่งตั้ง ซาชิน เทนดูลการ์ เป็น “แฮนด์แอมบาสเดอร์” คนแรกของโลก สร้างแรงบันดาลใจให้คนนับล้านใส่ใจล้างมือเพื่อสุขอนามัยที่ดี

โครงการซาฟลอน สวัสดิ

Read more

“เรสพิรี” สตาร์ตอัปเทคโนโลยีการบำบัดแบบดิจิทัล ได้รับการอนุมัติจากอย.สหรัฐ สำหรับอุปกรณ์สวมใส่เพื่อติดตามการทำงานของหัวใจและทางเดินหายใจรุ่น RS001

เรสพิรี (Respiree) ส

Read more