เอ็กซ์โปลิงค์

“didacta asia (ดิแดคต้า เอเชีย)” งานนิทรรศการและการประชุมด้านการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายภูษิต ศศิธรานนท์ ที่ปรึกษาค…