DHTC BANGKOK 2023

โรงพยาบาลพระรามเก้า ยืนหนึ่งผู้เชี่ยวชาญรักษาโรคยากซับซ้อน จับมือเกาหลี ร่วมศึกษาระบบ AI มาช่วยพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรร…