mahatai

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน!!! ว.เทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย เปิดโอกาสคนพิการภาคอีสานเรียนฟรี! มุ่งเพิ่มศักยภาพ-การเรียนรู้ และสร้างอาชีพให้อย่างยั่งยืน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชาวหนองคายร่วมใจงานเทศน์มหาชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เพื่อการศึกษาผู้พิการ ว.เทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคายในพระราชูปถัมภ์ฯ

เมื่อเร็วๆนี้ วิทยาล

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม เปิดจำหน่าย “ถุงสุขยกกำลังสาม” รายได้เลี้ยงผู้พิการ โครงการ “สุขยกกำลัง 3 สุขทำ สุขให้ สุขรับ” ด้วยสินค้าคุณภาพ สร้างรายได้ที่ยั่งยืน

เรย์วิสาหกิจเพื่อสัง

Read More